trả lời câu hỏi này

tình dục và giới tính Câu Hỏi

What’s the longest you’ve gone without masturbating?

 jordanyeaboi posted hơn một năm qua
next question »

tình dục và giới tính Các Câu Trả Lời

Wolfdreamer9 said:
3 years. but I had a gf at the time sooooooo...
select as best answer
posted hơn một năm qua 
EgoMouse said:
Without sex either...I would say a tháng *shrugs*
select as best answer
posted hơn một năm qua 
boytoy_84 said:
About a month
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Mario70 said:
one month
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Pucca83 said:
I've never masturbated...
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
lies, LIES
keaton3121 posted hơn một năm qua
*
LOL – Liên minh huyền thoại I'm asexual
Pucca83 posted hơn một năm qua
NocturnalMirage said:
10 days. :D
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »