Seto Kaiba Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-10 của 21

cool
FanFic_Girl_26 đã đưa ý kiến …
Very awesome, as well as very inspiring. Plus, from my perspective, Kaiba makes an awesome vampire hero in fanfiction, too. :) đã đăng hơn một năm qua
DusanIvanovic đã đưa ý kiến …
I got his main cards.B.Eye.White.Dragon (full name is Blue Eyes White Dragon) đã đăng hơn một năm qua
DusanIvanovic đã bình luận…
I mean card. hơn một năm qua
nad2 đã đưa ý kiến …
Best deck . đã đăng hơn một năm qua
RealSetoKaiba đã đưa ý kiến …
I feel so loved here...U GET NOTHING YAMI XD đã đăng hơn một năm qua
lilmissYuganna đã bình luận…
:D lmao, I guess that's a good thing! hơn một năm qua
kyoyatategami2 đã đưa ý kiến …
"Screw the rules,I have big Knockers! LMAO!! đã đăng hơn một năm qua
heart
kyoyatategami2 đã đưa ý kiến …
Seto Kaiba is the hottest yugioh character ever!!! and the king of rivals!!!! đã đăng hơn một năm qua
girlygumdrop đã bình luận…
i know right <3 YAY SETO KAIBA!!!! hơn một năm qua
braniac đã bình luận…
im a guy but i hink he looks cool hơn một năm qua
kyoyatategami2 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại np! hơn một năm qua
mischievous
Saku15 đã đưa ý kiến …
I tình yêu Seto so much! One of my fave anime "bad guys"! He's so cool! đã đăng hơn một năm qua
kyoyatategami2 đã bình luận…
true! hơn một năm qua
symmetryFTW đã đưa ý kiến …
screw the money i have rules!!!! ... wait... lemme try that again.. đã đăng hơn một năm qua
kyoyatategami2 đã bình luận…
tình yêu that! hơn một năm qua
girlygumdrop đã bình luận…
hahaha! hơn một năm qua
amanebakuralove đã đưa ý kiến …
screw the rules i have fangirls đã đăng hơn một năm qua
girlygumdrop đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại :D hơn một năm qua
link55 đã đưa ý kiến …
screw the world i have money to creat new cards-seto đã đăng hơn một năm qua
Blaze_edge đã đưa ý kiến …
"Screw the rules,I have money!" -Seto Kaiba đã đăng hơn một năm qua
link55 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại so tru hơn một năm qua
snazzpurfle13 đã bình luận…
lmfao from ygo abridged rite? hơn một năm qua
Saku15 đã bình luận…
YGO forwvwr! hơn một năm qua
girlygumdrop đã đưa ý kiến …
sometimes looking at those cold blue eyes makes me shiver he looks kinda creepy đã đăng hơn một năm qua
cake
Narusasu4EVER đã đưa ý kiến …
Happy Birthday Kaiba<3 tình yêu bạn ♥ ♥ ♥ đã đăng hơn một năm qua
blush
lilmissYuganna đã đưa ý kiến …
O.O I edited my story so if bạn wish to bình luận please do. đã đăng hơn một năm qua
smile
lilmissYuganna đã đưa ý kiến …
Ok, just for the record I think that my Miria X Seto Fanfic is the best for him! đã đăng hơn một năm qua
lilmissYuganna đã đưa ý kiến …
Hi everyone! đã đăng hơn một năm qua
lilmissYuganna đã đưa ý kiến …
Let's hear it for trà to get the most annoying award! đã đăng hơn một năm qua
lilmissYuganna đã đưa ý kiến …
I wonder if bạn all enjoyed the "Real" Seto đã đăng hơn một năm qua
-BlazeTheCat- đã đưa ý kiến …
"Shut up, Mokuba." :D đã đăng hơn một năm qua
lilmissYuganna đã bình luận…
Ohhhh...OWCHA! hơn một năm qua
lilmissYuganna đã đưa ý kiến …
Hey, looks like sometings missing, where's Seto?
đã đăng hơn một năm qua
-BlazeTheCat- đã bình luận…
I dunno, but Mokuba's right here. :D hơn một năm qua
lilmissYuganna đã bình luận…
hahahahahaha hơn một năm qua
cool
spyzero đã đưa ý kiến …
happy birhtday seto kaiba
25 oct 2010
by: spyzero đã đăng hơn một năm qua
lilmissYuganna đã bình luận…
I though his birthday was in November, hmm, must brush up on the facts! :) hơn một năm qua