Selena Gomez Wall

hiển thị các bài viết 351-360 của 4564

sad
Hot_n_cold đã đưa ý kiến …
I pray she gets better. :( đã đăng hơn một năm qua
TayTayBieber đã bình luận…
same. :( #getwellselena. hơn một năm qua
bigbanna đã bình luận…
same hơn một năm qua
dezzypoo đã bình luận…
same hơn một năm qua
damian18 đã bình luận…
same here! hơn một năm qua
sad
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
Selena please feel better. :( đã đăng hơn một năm qua
selenagomz đã đưa ý kiến …
xin chào guys thank u so much for supporting...
i tình yêu bạn đã đăng hơn một năm qua
jamesdurbin1 đã bình luận…
hi selena ;) hơn một năm qua
othismylife đã bình luận…
She's not the real Selena hơn một năm qua
AlexSelenaRules đã bình luận…
correction... ALL THE SELENAS ARE FAKE :) hơn một năm qua
Chloe28 đã đưa ý kiến …
Need some những người hâm mộ so if ya người hâm mộ me ill người hâm mộ bạn :)

btw Selena I tình yêu bạn đã đăng hơn một năm qua
maryam1311 đã bình luận…
I add you<3333 hơn một năm qua
Chloe28 đã bình luận…
thnx babe hơn một năm qua
smile
sweet_sanaya đã đưa ý kiến …
cỏ khô, hay Girls check Out Selena Gomez's 3rd album "When The Sun Goes Down" s người hâm mộ Club, can't wait for bạn to tham gia it
Here's the link :: link đã đăng hơn một năm qua
big smile
JustinBiebGirl đã đưa ý kiến …
Justin is going to propose to Selena on her 19th Birthday. Also Justin Bieber has a lot thêm fans. HAHA đã đăng hơn một năm qua
Kammie14 đã bình luận…
he better not do that hơn một năm qua
melchezedek đã bình luận…
no he ant so shut that up hơn một năm qua
Snape880 đã bình luận…
NO HE ISNT , justin is 17 he's not, i know it hơn một năm qua
gigibear16 đã bình luận…
he is not i already know hơn một năm qua
tiara_xx đã đưa ý kiến …
she is sooo pretty :D đã đăng hơn một năm qua
heart
bigbanna đã đưa ý kiến …
i tình yêu selena gomez đã đăng hơn một năm qua
maria007 đã bình luận…
everybody does in this club hơn một năm qua
melchezedek đã bình luận…
i do hơn một năm qua
selenam_gomez đã bình luận…
i tình yêu her too & she loves me and bạn really she đã đưa ý kiến she loves me hơn một năm qua
Ashleigh23 đã đưa ý kiến …
Selena's fanpop= Selena_MGomez đã đăng hơn một năm qua
Hot_n_cold đã bình luận…
Has she được trao any proof? hơn một năm qua
Ashleigh23 đã bình luận…
i am chatting with her now. she has pics that nobody can see. i haven't even seen them. check it out! hơn một năm qua
melchezedek đã bình luận…
wat talkin bout hơn một năm qua
Ashleigh23 đã bình luận…
Selena's fanpop hơn một năm qua
rawrbieberfever đã đưa ý kiến …
Selena is aa greaat singer.. & an actor her & Justin Bieber aaree aay cuuute couple!<3 pleease người hâm mộ mee? thaanks guuys xD đã đăng hơn một năm qua
big smile
zombiestars đã đưa ý kiến …
gotta tình yêu the song Bang Bang Bang not a người hâm mộ nor a hater I just tình yêu her song and wanna to tell y'all it's a thumbs up for me=D đã đăng hơn một năm qua
wink
swiftbieber98 đã đưa ý kiến …
i tình yêu selena 2...she is the best:) also, i would like thêm fans....thx guys:) đã đăng hơn một năm qua
wink
taylorlover97 đã đưa ý kiến …
i luv selena gomez!!! she is amazing!?!?<3 p.s. please người hâm mộ me:) thx =D đã đăng hơn một năm qua
0902 đã bình luận…
she's so good & i like her then that stupide meily hơn một năm qua
taylorlover97 đã bình luận…
hahah...soo true!?!?:) hơn một năm qua
lollipop132 đã bình luận…
hi taylor lover LOL – Liên minh huyền thoại miley is stupid hơn một năm qua
taylorlover97 đã bình luận…
yep..tell me about it:):) hơn một năm qua
Sa05 đã đưa ý kiến …
I like selena, i tình yêu all her movie. i think she's a great actress :D đã đăng hơn một năm qua
maria007 đã bình luận…
yeah me 2 hơn một năm qua
jensen_ian06 đã đưa ý kiến …
hi evrybody!! some people say that selena is pregnant is it true?? cuz i'm not a selena người hâm mộ so i don't know much about her. i don't say she is, i'm just asking... đã đăng hơn một năm qua
sellybiebz4ever đã bình luận…
No, she's not pregnant, those are only rumors :) hơn một năm qua
SophieIsHere đã đưa ý kiến …
xin chào umm im NEW today i made this account cause my friend JonasLuver1 told me this is great site so can bạn plz hiển thị me some tình yêu and add me :)
đã đăng hơn một năm qua
Hot_n_cold đã bình luận…
Welcome. :) Have fun! hơn một năm qua
SophieIsHere đã bình luận…
TANK bạn :) hơn một năm qua
SophieIsHere đã bình luận…
haha ok cool hơn một năm qua
heart
airah_18 đã đưa ý kiến …
hi selena đã đăng hơn một năm qua
lollipop132 đã đưa ý kiến …
I am a big người hâm mộ of u but why do u half to be with jb ewww
đã đăng hơn một năm qua
taylorlover97 đã bình luận…
:] hơn một năm qua
lollipop132 đã bình luận…
Hi txt mr hơn một năm qua
lollipop132 đã bình luận…
U get off my thông tin các nhân retard hơn một năm qua
laugh
Chazo đã đưa ý kiến …
call me pookie i tình yêu u her and taylor lat. would make a good couple rite on my tường if u agree and please be my người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua
smirk
Chazo đã đưa ý kiến …
please be my người hâm mộ running low :) :) đã đăng hơn một năm qua
kiss
selena922 đã đưa ý kiến …
hey.....to all SELENA fans!!<3 đã đăng hơn một năm qua
Chazo đã bình luận…
xin chào be my người hâm mộ hơn một năm qua
Jherrera đã bình luận…
hi i tình yêu bạn selena gomez hơn một năm qua
Jherrera đã bình luận…
tình yêu jalisa hơn một năm qua
Jherrera đã bình luận…
:) hơn một năm qua
selenarox21 đã đưa ý kiến …
NO thêm màu hồng, hồng ngựa IN THE VIDEO!!! DANG IT!! đã đăng hơn một năm qua
Chazo đã bình luận…
i know hơn một năm qua
maria007 đã bình luận…
i know hơn một năm qua
heart
lexa101 đã đưa ý kiến …
i think selena and justin r a cute match đã đăng hơn một năm qua
Chazo đã bình luận…
yes but think of her and taylor lataneir hơn một năm qua
big smile
Idunn đã đưa ý kiến …
Wow, I tình yêu Selenas style đã đăng hơn một năm qua
Chazo đã bình luận…
me too hơn một năm qua
smile
anastasiasnow6 đã đưa ý kiến …
xin chào every one đã đăng hơn một năm qua
selgofan33220 đã đưa ý kiến …
i tình yêu selena gomez !!!!!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
Chazo đã bình luận…
i lov her to girl and she is pretty i not gay LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
lollipop132 đã bình luận…
Cool me to hơn một năm qua
sbbbbbbbbbb đã bình luận…
i am sellll's bigest người hâm mộ hơn một năm qua
cool
dhaval_rocks đã đưa ý kiến …
xin chào whats up fanpoppers....
well here is the link of HQ 25 new hình ảnh of Selena's !8th HIGHLY RETOUCHED QUALITY Photo-shoot /..... enjoy....

link đã đăng hơn một năm qua
Chazo đã bình luận…
thx hơn một năm qua
dhaval_rocks đã đưa ý kiến …
xin chào whats up fanpoppers....
well here is the link of HQ 41 new hình ảnh of Selena's !8th HIGHLY RETOUCHED QUALITY Photo-shoot /..... enjoy....

link đã đăng hơn một năm qua
anastasiasnow6 đã đưa ý kiến …
who here dosn't like selena gomez đã đăng hơn một năm qua
ASHLOI đã bình luận…
why do bạn like hoặc unlike selena gomez hơn một năm qua
anastasiasnow6 đã bình luận…
i like selena really i tình yêu her hơn một năm qua
anastasiasnow6 đã bình luận…
i tình yêu selena and i spelled her name right hot_n_cold hơn một năm qua
aleigh00 đã đưa ý kiến …
xin chào every one go TO Google and tipe in arrested cheerleader gets fucked ONLY if u r bi hoặc a man đã đăng hơn một năm qua
canadaluv đã bình luận…
wat does tat hav to do wt selena hơn một năm qua
LuvGaGa1123 đã đưa ý kiến …
Why is Selena Gomez so ugly?? She sucks at hát hate to break it to ya! I tình yêu how all the biebtards sent her death threats. (; đã đăng hơn một năm qua
miyashaw01 đã bình luận…
u r so horible hơn một năm qua
LuvGaGa1123 đã bình luận…
Thanks ya! <3 hơn một năm qua
LuvGaGa1123 đã bình luận…
Hah, that was my friend, Talia, i let her go on my fanpop while i took a shower, so it wasnt me LOL – Liên minh huyền thoại no i actually like selena, and yes i hope selena sees that! XD hơn một năm qua
mish_mish đã đưa ý kiến …
i really hate the pda thing that's been going on between selena and jb. i hate to say this..but she's becoming thêm and thêm like miley everyday đã đăng hơn một năm qua
anastasiasnow6 đã bình luận…
no!!!!!!!!!!!!!! u are sorry hơn một năm qua
kristenman1072 đã đưa ý kiến …
Plz See My các bức ảnh if u guys tình yêu JB and Down 2 earth( his song) :)
----Manny đã đăng hơn một năm qua
anastasiasnow6 đã bình luận…
i hate justin but i will look hơn một năm qua
kristenman1072 đã bình luận…
thanks❤ hơn một năm qua
kirronharridan đã đưa ý kiến …
xin chào selena gomez what are bạn doing girl I have a dsi do bạn have a dsi if bạn do not have 1 get one ok girl lov3 sister đã đăng hơn một năm qua
anastasiasnow6 đã đưa ý kiến …
iloooveee u selena đã đăng hơn một năm qua
anastasiasnow6 đã bình luận…
shes amazing hơn một năm qua
princeluvr09 đã đưa ý kiến …
who here hates Selena for dating Justin Bieber? đã đăng hơn một năm qua
anastasiasnow6 đã bình luận…
u meanny no one dares to hate her how darer u say that :( hơn một năm qua
princeluvr09 đã bình luận…
I was just asking.. hơn một năm qua
miyashaw01 đã bình luận…
look guys i hate jb hơn một năm qua
princeluvr09 đã bình luận…
okay. hơn một năm qua
kiss
maryam1311 đã đưa ý kiến …
Just got my Dedicated<333 đã đăng hơn một năm qua
minimew037 đã bình luận…
Congrats !! ♥ :D hơn một năm qua
anastasiasnow6 đã bình luận…
supppppp hơn một năm qua
miyashaw01 đã bình luận…
well done hơn một năm qua
maryam1311 đã bình luận…
thanks:) hơn một năm qua
likeallstars đã đưa ý kiến …
yo selena! đã đăng hơn một năm qua
anastasiasnow6 đã bình luận…
thats what i would say tooooooooo hơn một năm qua
anastasiasnow6 đã bình luận…
i tình yêu selena hope u do to hơn một năm qua
miyashaw01 đã bình luận…
well miss luvgaga1311 were r u from hơn một năm qua
big smile
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
The temperature is 99
And I can get much higher
So come on over Romeo
And vamos a la playa
Woah-oh-oh!
The summer's not hot
The summer won't start without bạn đã đăng hơn một năm qua
percyposeiedon3 đã bình luận…
Luv this song ! hơn một năm qua
TayTayBieber đã bình luận…
same ❤ hơn một năm qua
miyashaw01 đã bình luận…
go away jb hơn một năm qua
heart
selena922 đã đưa ý kiến …
can u plz change this club's biểu tượng and banner...cuz it's getting 2 boring!!!!

2----who made this club!<3 đã đăng hơn một năm qua
dianekang1117 đã bình luận…
i <3 u selena!!! <3 <3 <3 hơn một năm qua
selena922 đã bình luận…
<3 her 2! hơn một năm qua
anastasiasnow6 đã bình luận…
shes pretty & awsome hơn một năm qua
smirk
selena922 đã đưa ý kiến …
hey...=) đã đăng hơn một năm qua
anastasiasnow6 đã bình luận…
hey:) hơn một năm qua
miyashaw01 đã bình luận…
hey:) hơn một năm qua
crying
MICHELLE2211 đã đưa ý kiến …
GTG BYE SELENA đã đăng hơn một năm qua
smirk
MICHELLE2211 đã đưa ý kiến …
HI SELENA WE ALL tình yêu bạn BYE đã đăng hơn một năm qua
smile
hayleyk đã đưa ý kiến …
i tình yêu selena we hung out last week i got to get a new camra to get thêm pics of her đã đăng hơn một năm qua
hayleyk đã bình luận…
i only got one hơn một năm qua
miyashaw01 đã bình luận…
heheheheheheeheheheheheheheheheheheheheheheh hơn một năm qua
SelGomez01fan đã bình luận…
Yeah because bạn guessed stared on WOWP as Stevie :D hơn một năm qua
lynn000 đã đưa ý kiến …
your not bad looking good !!!!! đã đăng hơn một năm qua
heart
janlee đã đưa ý kiến …
I lovee uu Selena Marie Teefey Gomez <3<3<3<3.. đã đăng hơn một năm qua
MICHELLE2211 đã bình luận…
WE ALL tình yêu U SELENA hơn một năm qua
MICHELLE2211 đã bình luận…
GTG BYE SELENA hơn một năm qua
heart
janlee đã đưa ý kiến …
jb,what is ur obssesion with selena"s butt?????????i tình yêu u selena so much..........!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
đã đăng hơn một năm qua
orphanHMJB đã đưa ý kiến …
selena gomez = awesome!!! đã đăng hơn một năm qua
allishaw7 đã đưa ý kiến …
i tình yêu bạn so much
đã đăng hơn một năm qua
ILUVJUSTINDREWB đã đưa ý kiến …
I lovee Selenaa whyy doo peoplee hatee herr shee didntt doo nothinqq wronqq shess amazinqq I lovee Selena Marie Teefey Gomez <3<3<3<3 Selena don'tt lett haterzs ghett too yhouu kill themm withh thee niceness !!!!

#MuchLovetooSelenaGomez
come too new haven for a buổi hòa nhạc I lovee yhouu!!! <3 :)) đã đăng hơn một năm qua
ccdiggs đã bình luận…
ikr people need to leave her alone people think she cant be happy i man i guess its because she is going out with Justin i tình yêu Justin a lot and i tình yêu Selena and as long as Justin is happy all of his những người hâm mộ should be happy.........but u r so right hơn một năm qua
ILUVJUSTINDREWB đã bình luận…
I know if Justin is happy everyone should be happy and so what if they go out they are still the same Justin and Selena tình yêu them both ! <3 hơn một năm qua
cool
123811 đã đưa ý kiến …
hi my name is sunny sharma my f b account is www.sunny2sharma@facebook.in.com just add me on facebook
đã đăng hơn một năm qua
superstar112 đã đưa ý kiến …
your the best
đã đăng hơn một năm qua
big smile
fabriquegurl11 đã đưa ý kiến …
hi selena im a big of u đã đăng hơn một năm qua
saroleta đã đưa ý kiến …
i really don't know why ......... but i like bạn so much and like your amazing songs đã đăng hơn một năm qua
heart
BIBERGIRL1415 đã đưa ý kiến …
SELINA MY COUSUIN LOVES bạn ESPESHUALY THE SONG WHO SAYS đã đăng hơn một năm qua
maggiebie đã đưa ý kiến …
Just got done listening to one of my fave selena gomez songs ROUND N ROUND đã đăng hơn một năm qua
BIBERGIRL1415 đã bình luận…
no ijust got done lisinin to who says yêu thích hơn một năm qua
idolwillow11 đã bình luận…
I juas got Dunn lesinn tu who says that 1 ius tha best hơn một năm qua
nnaa đã đưa ý kiến …
selena is such acute singer and actress and i tình yêu her much đã đăng hơn một năm qua
smile
Idunn đã đưa ý kiến …
I just saw the WOWP episode where Mason leaves, Wow! she is an amazing actress! She looked very sad đã đăng hơn một năm qua
heart
wolfgirl11 đã đưa ý kiến …
add my club beauty pagents and enjoy đã đăng hơn một năm qua
smile
shelbyjo618 đã đưa ý kiến …
Hi đã đăng hơn một năm qua
idolwillow11 đã bình luận…
Really?!! hơn một năm qua
big smile
Idunn đã đưa ý kiến …
Got my die-hard! đã đăng hơn một năm qua
rockefella đã bình luận…
Congrats >3 hơn một năm qua
Idunn đã bình luận…
Thank bạn hơn một năm qua
heart
Yovanaa đã đưa ý kiến …
watch all the hoa dance with the wind , listen to snowflakes whisper your name ! đã đăng hơn một năm qua
SwaggerYess đã bình luận…
i like that song hơn một năm qua
fhchick8 đã đưa ý kiến …
Selena ur soo lucky to b dating Justin bieber!! I wish I were u!! Ur my role model!! Stay pretty!! đã đăng hơn một năm qua
dxs đã bình luận…
no shes not jb is ugly and fat hơn một năm qua
BIBERGIRL1415 đã bình luận…
ohhh bạn wish shut up fuck of chó cái, bitch hơn một năm qua
fhchick8 đã bình luận…
I'm only 8 so shut up chó cái, bitch hơn một năm qua
fhchick8 đã bình luận…
I'm only 8 so shut up chó cái, bitch hơn một năm qua
heart
sellygomy22 đã đưa ý kiến …
selena's guitarist has birthday today! he's turning 26! đã đăng hơn một năm qua
riathebest_23 đã bình luận…
kool!!! hơn một năm qua
selenarox21 đã đưa ý kiến …
The ngựa used in the âm nhạc video of "Love bạn like a tình yêu song" have been painted with a non toxiic, vegetable based powder paint which will not be affecting the ngựa and the paint is Washed off them with WATER SO in your FACE ! PINK!! đã đăng hơn một năm qua
selenarox21 đã bình luận…
i knw she does.. but still SELENA did not do anything that will affect the horses... hơn một năm qua
zee_runo đã bình luận…
yeah in ur face P!nk :P hơn một năm qua
selenarox21 đã bình luận…
I KNEW IT :D hơn một năm qua
maria007 đã đưa ý kiến …
who think that selena gomez is awsome!!!!!!!!!!!!!!! :D đã đăng hơn một năm qua
cloerabia14 đã bình luận…
me!!! hơn một năm qua
idolwillow11 đã bình luận…
Me!!!!!! hơn một năm qua
maria007 đã bình luận…
cool hơn một năm qua
bloosomlol1 đã đưa ý kiến …
say selena gomez 10 times>post this on two other games >listen to your voice đã đăng hơn một năm qua
maria007 đã bình luận…
what going to happen hơn một năm qua
maria007 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
bloosomlol1 đã bình luận…
who me hơn một năm qua
cleosatorie55 đã đưa ý kiến …
my friend thinks u and j.b. is a cute couple but she just envies u đã đăng hơn một năm qua
heart
sellygomy22 đã đưa ý kiến …
link pliis check this site out and get a fan! đã đăng hơn một năm qua
shannahrox998 đã đưa ý kiến …
when is her new album releasing?? june 28 m i ryte??
đã đăng hơn một năm qua
sellygomy22 đã bình luận…
yes! hơn một năm qua
idolwillow11 đã bình luận…
Yepp' hơn một năm qua
shannahrox998 đã đưa ý kiến …
im dedicated to this club FINALLY!!! đã đăng hơn một năm qua
AlexSelenaRules đã bình luận…
yayy! hơn một năm qua
laugh
selena922 đã đưa ý kiến …
yay...i dedicated 2 this club!!!! ohhowww!! đã đăng hơn một năm qua
alisonfaith297 đã bình luận…
CONGRATS!!! hơn một năm qua
cleosatorie55 đã đưa ý kiến …
maybe she will ngôi sao in thêm "Ramona and Beezus" phim chiếu rạp đã đăng hơn một năm qua
cleosatorie55 đã đưa ý kiến …
OMG! I Can't Believe Justin Was Lucky Enough To ngày selena! i tình yêu the song ''NATRUALLY'' i want to know her emailv and cell number
đã đăng hơn một năm qua
shannahrox998 đã bình luận…
wht about aywr it was hit and aussum too..?? hơn một năm qua
heart
TayTayBieber đã đưa ý kiến …
she looked absolutely gorgeous at the billboard âm nhạc awards last night ... also her and Justin are the cutest couple EVER <33 đã đăng hơn một năm qua
sweetlogan đã đưa ý kiến …
She should keep phim chiếu rạp like Ramona and Beezus đã đăng hơn một năm qua
selenarox21 đã đưa ý kiến …
She should really have another successful song like "NATURALLY" ... SERIouSLY she deserves a lot thêm !! đã đăng hơn một năm qua
kiss
iekaluvgomez đã đưa ý kiến …
wow!! đã đăng hơn một năm qua
selena922 đã bình luận…
wow? hơn một năm qua
cleosatorie55 đã bình luận…
''WOW'' as in selena is the best on Disney channel hơn một năm qua
maria007 đã bình luận…
soooo true hơn một năm qua
Idunn đã đưa ý kiến …
Selena's new album has been named "When the Sun Goes Down" đã đăng hơn một năm qua
MarylovesSelena đã bình luận…
I cant wait til it comes out! hơn một năm qua
TayTayBieber đã bình luận…
same here <33 hơn một năm qua
cleosatorie55 đã bình luận…
me either ;-) <3 hơn một năm qua
n0074n3 đã đưa ý kiến …
what do bạn like? how say-kiss &tell me some thing i dont now hoặc some thing like that ........ đã đăng hơn một năm qua
47w3 đã đưa ý kiến …
selena is the best đã đăng hơn một năm qua
n0074n3 đã bình luận…
yes selena gomaz is the best hơn một năm qua
lebmonster đã bình luận…
I do not know "The Best" hơn một năm qua
cleosatorie55 đã bình luận…
the best is what selena is she should write a song about it hơn một năm qua
IsabelleKiss đã đưa ý kiến …
Damn,How could she paint those poor horses? Shame. đã đăng hơn một năm qua
pollyky đã bình luận…
excuse me???? what is wrong with u??? ms.cusser hơn một năm qua
affy1011 đã đưa ý kiến …
IF bạn tình yêu SELENA THEN HATE REBECCA BLACK BECAUSE REBECCA JUST MIGHT BE THE tiếp theo SELENA GOMEZ !!!!!HATE REBECCA !!!!!! HATE !!!!!
đã đăng hơn một năm qua
Hot_n_cold đã bình luận…
I tình yêu Rebecca. hơn một năm qua
maria007 đã bình luận…
well of course i hate rebecca black i dont like her singin she is a hiển thị off hơn một năm qua
KatyScarlett đã bình luận…
i dont like rebecca hơn một năm qua
mumble123 đã đưa ý kiến …
Selena ROCKS!!!! đã đăng hơn một năm qua
KatyScarlett đã đưa ý kiến …
all my girlfriends says i look like Selly!
i tình yêu it ♥ đã đăng hơn một năm qua
smile_baby đã bình luận…
... i must have to agree they are saying right.... hơn một năm qua
bigbanna đã bình luận…
no bạn dont hơn một năm qua
justinlovu đã bình luận…
yea u do kinda hơn một năm qua
greatfanofdemi đã đưa ý kiến …
Check Out Selena new cover of when the sun goes down
link đã đăng hơn một năm qua
Selena1192 đã đưa ý kiến …
i ♥ selena gomez!!!!!!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
KatyScarlett đã bình luận…
me too! hơn một năm qua
nelly11 đã bình luận…
and me too! hơn một năm qua
maria007 đã bình luận…
me too hơn một năm qua
selenagomezroz đã bình luận…
same here hơn một năm qua
RealSelenaG đã đưa ý kiến …
Hello! ive finally got some time for fanpop! xin chào những người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua
Hot_n_cold đã bình luận…
Pshh. -_- hơn một năm qua
selenarox21 đã bình luận…
FAKE!!!! :P i tình yêu it hơn một năm qua
gigibear16 đã bình luận…
um hi but the real selena is selena m gomez hơn một năm qua
heart
belieber_jen96 đã đưa ý kiến …
hi ..........selena ....i luv jb and u đã đăng hơn một năm qua
resikobi đã bình luận…
add me hơn một năm qua
love-4-selena đã đưa ý kiến …
i tình yêu Selena so much i have her new song who says its so awesome đã đăng hơn một năm qua
maria007 đã bình luận…
yeah i also like that song and she is awsome hơn một năm qua
littletea11 đã đưa ý kiến …
@maria I DO :DDD đã đăng hơn một năm qua
maria007 đã bình luận…
cool hơn một năm qua
littletea11 đã bình luận…
yea ik hơn một năm qua
rtobin101 đã bình luận…
fuck u cunt face hơn một năm qua
maria007 đã đưa ý kiến …
who like selena gomez đã đăng hơn một năm qua
littletea11 đã bình luận…
I DO :DDD hơn một năm qua
maria007 đã bình luận…
cool hơn một năm qua
maria007 đã bình luận…
yeah i know hơn một năm qua
prettypebz đã đưa ý kiến …
your amazin :D for some reason ppl say that i look like u? O_O dunno if thats true cause ur just stunning! đã đăng hơn một năm qua
didan190 đã đưa ý kiến …
selina u look nice and cool i wish u were my appla of my eye i wound have treaded u lik a queen
đã đăng hơn một năm qua
didan190 đã bình luận…
hi u look good and nice hơn một năm qua
didan190 đã bình luận…
hi selina i want to be ur người hâm mộ pliz pliz hơn một năm qua
nicolegomez đã đưa ý kiến …
i tình yêu sel đã đăng hơn một năm qua
MsLoraine113 đã đưa ý kiến …
i tình yêu bạn and taylor too đã đăng hơn một năm qua
love-4-selena đã đưa ý kiến …
xin chào Selena your pics rock if anyone doe'sent like them ignore đã đăng hơn một năm qua
big smile
love-4-selena đã đưa ý kiến …
i luv Selena Gomez shes so awesome i luv her âm nhạc so much i would
die to have tickets to the best singer ever selena and if she reads my message oh i would luv it đã đăng hơn một năm qua
a10chickgirlfan đã đưa ý kiến …
xin chào its emily wight and selena gomez can bạn go on to chatzy with me cause bạn and me can text on their ok.
đã đăng hơn một năm qua
blush
mileysmartcyrus đã đưa ý kiến …
nice club đã đăng hơn một năm qua