trả lời câu hỏi này

Selena Gomez Câu Hỏi

🎵☆☆Selena Gomez Contest☆☆🎵

Post a close-up pic of Selena Gomez.
RULES:
At least 2 đường dẫn allowed.
các điểm thưởng will be được trao according to the pic.
 🎵☆☆Selena Gomez Contest☆☆🎵
 FalliNgSparks posted hơn một năm qua
next question »

Selena Gomez Các Câu Trả Lời

abcjkl said:
Mine
select as best answer
 Mine
posted hơn một năm qua 
*
Elegant
luckyPink posted hơn một năm qua
*
10 props!
FalliNgSparks posted hơn một năm qua
_Aarya_ said:
mine~
check the đường dẫn too...!

link


link


select as best answer
 mine~ check the đường dẫn too...! http://images5.fanpop.com/image/answers/2556000/2556738_1333093823132.21res_432_469.jpg http://images5.fanpop.com/image/answers/2556000/2556972_1333115158042.61res_500_370.jpg
posted hơn một năm qua 
*
8 props!
FalliNgSparks posted hơn một năm qua
luckyPink said:
One link included:

link
select as best answer
 One link included: http://images5.fanpop.com/image/answers/2257000/2257384_1324295135486.16res_500_500.jpg
posted hơn một năm qua 
*
15 props!
FalliNgSparks posted hơn một năm qua
Hermione4evr said:
Here
link

link
select as best answer
 Here http://images6.fanpop.com/image/answers/3283000/3283709_1372457067619.0res_500_500.jpg http://www.polyvore.com/cgi/img-thing?.out=jpg&size=l&tid=23656368
posted hơn một năm qua 
*
12 props!
FalliNgSparks posted hơn một năm qua
selgomez4evr said:
Mine
select as best answer
 Mine
posted hơn một năm qua 
*
15 props!
FalliNgSparks posted hơn một năm qua
Taylor122 said:
Mine
select as best answer
 Mine
posted hơn một năm qua 
*
5 props!!
FalliNgSparks posted hơn một năm qua
sowmiya20 said:
mine :)
select as best answer
 mine :)
posted hơn một năm qua 
*
5 props!
FalliNgSparks posted hơn một năm qua
a11-swift said:
1
select as best answer
 1
posted hơn một năm qua 
a11-swift said:
2
select as best answer
 2
posted hơn một năm qua 
a11-swift said:
3
select as best answer
 3
posted hơn một năm qua 
next question »