trả lời câu hỏi này

Scrubs Câu Hỏi

Does Keith have a gay side?

 Does Keith have a gay side?
 Chloe28 posted hơn một năm qua
next question »

Scrubs Các Câu Trả Lời

pisces_lilly85 said:
I think every man has a little bit of that! :D
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »