trả lời câu hỏi này

Sasuke và Sakura Câu Hỏi

i just tình yêu tình yêu định mệnh but there also other couple in konaha.post pics other than tình yêu định mệnh

 yukikiyruu posted hơn một năm qua
next question »

Sasuke và Sakura Các Câu Trả Lời

banu23 said:
well bạn r right there are many Naruhina inoshika
saiino !u know there was a girl helping the old lady that have so many mèo that girl is v.posibal with sasuke! here is a naru hina pic
select as best answer
 well bạn r right there are many Naruhina inoshika saiino !u know there was a girl helping the old lady that have so many mèo that girl is v.posibal with sasuke! here is a naru hina pic
posted hơn một năm qua 
*
i voted myself as best answer!
chawrash posted hơn một năm qua
Saku15 said:
this
select as best answer
 this
posted hơn một năm qua 
next question »