trả lời câu hỏi này

Thủy thủ mặt trăng Câu Hỏi

how do bạn like the new version of Sailor Moon compared to the old one?

 purplevampire posted hơn một năm qua
next question »

Thủy thủ mặt trăng Các Câu Trả Lời

50567 said:
its very beautiful and futuristic
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Nariko said:
It's awesome but still no better than the old one!

select as best answer
posted hơn một năm qua 
deedragongirl said:
I prefer the original one though, so sorry!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
illonmerina said:
it puts what những người hâm mộ wanted to see in the first one
select as best answer
posted cách đây 7 tháng 
next question »