thêm hình ảnh

ryan beatty Hình ảnh

thêm video

ryan beatty Video

tạo phiếu bầu

ryan beatty Số Phiếu Bầu

chưa có câu hỏi nào được đặt ra bạn hãy là người đầu tiên!
thêm câu hỏi

ryan beatty Các Câu Trả Lời

chưa có câu trả lời nào được đăng bạn hãy là người đầu tiên!

ryan beatty đường Dẫn

thêm ryan beatty đường dẫn >>  

ryan beatty tường

heart
Belieber1Foever đã đưa ý kiến …
RYAN BEATTY IS SOOOO AMAZING!!!! WHEN I HEARD HIS SONG ON THE RADIO, I FREAKED OUT!!!!!! HE IS SOOOOO TALENTED!!!! I tình yêu HIM!!!! CANT WAIT TIL thêm OF HIS âm nhạc COMES OUT!!!!! đã đăng hơn một năm qua
ninjafranmirdyn đã đưa ý kiến …
first of all, he is NOT the tiếp theo justin frickin bieber. he is better than him and he's not gay. I heard ryan say himself in an interview that he doesnt mind being compared to JB but he will not become him. Ryan is better than Justin and hotter too. Ryan đã đưa ý kiến that he admires Justin (not in THAT way) but he'd like to become his own person and i truly tình yêu him for saying that. So i would change ur khẩu hiệu thing if i were you. #RyanBeattyForever đã đăng hơn một năm qua
big smile
melafay2 đã đưa ý kiến …
Ryan Beatty makes me happier than ANYTHING!!!:) (even ice cream) đã đăng hơn một năm qua