trả lời câu hỏi này

Rupert Grint Câu Hỏi

Does he ever check his my space???????

 KT128 posted hơn một năm qua
next question »

Rupert Grint Các Câu Trả Lời

Ran90 said:
No mi dispiace non l'ho ancora visitato.. tu?
select as best answer
posted hơn một năm qua 
linhousepotter said:
I don't think he has a myspace.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
HaleyDewit said:
I doubt if he has one.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
artist615gurl said:
he does not have myspace, facebook, twitter
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »