trả lời câu hỏi này

Rupert Grint Câu Hỏi

ATTENTION ALL POTTERHEADS!

I needs help!

Is this really Rupert smoking pot?
 ATTENTION ALL POTTERHEADS!
 Face_of_Music posted hơn một năm qua
next question »

Rupert Grint Các Câu Trả Lời

sini12 said:
no..no ...well i think it must be not...lol
select as best answer
posted hơn một năm qua 
iwantRupert said:
Um..

I... um... oh...
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »