Rose & The Doctor Wall

Next Previous

hiển thị các bài viết 1-3 của 3

big smile
no1drwhofan đã đưa ý kiến …
Yipee! Dedicated Fan!!!!!! <3 <3
I tình yêu Doc/Rose!!!!! <3 <3 đã đăng hơn một năm qua
dacastinson đã bình luận…
Congrats! I can't wait to get mine :) Do bạn know who made this spot? I think we could use a new biểu tượng :) hơn một năm qua
no1drwhofan đã bình luận…
Lamentably, I don't. :( Oh, and thank you!!!!! :D hơn một năm qua
no1drwhofan đã đưa ý kiến …
I tình yêu this couple! The beauty of their romance was that they kept it discreet and of low-profile. Unlike Grace Holloway and the Eighth Doctor. Eugh! đã đăng hơn một năm qua
EvilPears đã bình luận…
I watched " Doctor Who The Movie" the other ngày and realised why it got cancelled. Lucky for Doctor Who fans, Russel T. Davies got it back to it's roots. hơn một năm qua
meh
tamilnna đã đưa ý kiến …
wow this is boring i am not talking to my cousin in the pone her name is thebiniascha she has a page too???(: đã đăng hơn một năm qua
tamilnna đã bình luận…
oh my bad her name is thebiniasha hơn một năm qua
tamilnna đã bình luận…
she is in my page in it too>>>>>>>>>>>>): hơn một năm qua
tamilnna đã bình luận…
bạn could look at it hơn một năm qua