trả lời câu hỏi này

Robert Pattinson Câu Hỏi

is it just me hoặc do bạn ever dream about Robert... i tình yêu him soooo much OMG my fav film bởi him is the first Twilight i can't get enough of it i watch it like all the time ;)

 rachel409 posted hơn một năm qua
next question »