trả lời câu hỏi này

Robert Pattinson Câu Hỏi

Robert Pattinson the most sexiest man alivee ?

 Robert Pattinson the most sexiest man alivee ?
*
YES!
RobPattzLover7 posted hơn một năm qua
*
kindaa stupid câu hỏi wanted to know wot everyone else thought!
MrsPattinsonn posted hơn một năm qua
 MrsPattinsonn posted hơn một năm qua
next question »

Robert Pattinson Các Câu Trả Lời

Vampire-Girl013 said:
duhhhhhhhhhhhhhhhhh!!!!!!!!!!! without a doubt TEAM ROBWARD <3 <3 <3!!!!!!!!!!!! :)
select as best answer
posted hơn một năm qua 
RobPattzLover7 said:
YES INDEED xD
select as best answer
 YES INDEED xD
posted hơn một năm qua 
KatieBee said:
YES YES YES YES YES !!!!!!!!!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
suhairaq said:
yes yes yes
select as best answer
 yes yes yes
posted hơn một năm qua 
marialovesrob said:
i think i don't need to answer ;p we all know the answer!!! <3
select as best answer
 i think i don't need to answer ;p we all know the answer!!! <3
posted hơn một năm qua 
next question »