trả lời câu hỏi này

Robert Pattinson Câu Hỏi

post a pic of rob with a crowd of những người hâm mộ signing them autographs and GET các điểm thưởng !!!

there is no 2 places only the winner can get các điểm thưởng GOOD LUCK :D
 post a pic of rob with a crowd of những người hâm mộ signing them autographs and GET các điểm thưởng !!!
 somaa posted hơn một năm qua
next question »

Robert Pattinson Các Câu Trả Lời

Ruba_16 said:
here!
select as best answer
 here!
posted hơn một năm qua 
BBGirlRobsten said:
Just loved this pic. I tình yêu his smile. He just radiates :)
select as best answer
 Just loved this pic. I tình yêu his smile. He just radiates :)
posted hơn một năm qua 
*
tình yêu his hair he is so sweet
somaa posted hơn một năm qua
*
yup ! <3
BBGirlRobsten posted hơn một năm qua
suhairaq said:
here is mine
select as best answer
 here is mine
posted hơn một năm qua 
*
this is from NM preimere,isn't it ?
somaa posted hơn một năm qua
*
yes it is in uk bạn very good u r bg người hâm mộ robert to know that
suhairaq posted hơn một năm qua
nimmygo said:
Hey,is it fine.
select as best answer
 Hey,is it fine.
posted hơn một năm qua 
*
sure i tình yêu it :)
somaa posted hơn một năm qua
marialovesrob said:
here ya goo!!! <3
select as best answer
 here ya goo!!! <3
posted hơn một năm qua 
*
tình yêu his face :D
somaa posted hơn một năm qua
*
Ahaha me 2!
marialovesrob posted hơn một năm qua
*
me 3 :D so cute !
Ruba_16 posted hơn một năm qua
RobPattzLover7 said:
Rob with những người hâm mộ <33
select as best answer
 Rob with những người hâm mộ <33
posted hơn một năm qua 
*
OMG i wish i cud meet him onee ngày :( :( xxxxx
MrsPattinsonn posted hơn một năm qua
*
totally THE WINNER !!!
somaa posted hơn một năm qua
*
:D
RobPattzLover7 posted hơn một năm qua
next question »