trả lời câu hỏi này

Robert Pattinson Câu Hỏi

What do u guys think about Rob in this photo?

 What do u guys think about Rob in this photo?
*
I feel like laughing my guts out!
Shenel_jasper posted hơn một năm qua
*
i think he has great hair ;)
RobPattzLover7 posted hơn một năm qua
*
Oh but his face looks funny!
Shenel_jasper posted hơn một năm qua
*
LOL – Liên minh huyền thoại
RobPattzLover7 posted hơn một năm qua
 Shenel_jasper posted hơn một năm qua
next question »

Robert Pattinson Các Câu Trả Lời

RobPattzLover7 said:
LOLLLLLLLLL
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »