Ringo Starr Pop Quiz

NAME THE SONG: "You've got to pay your dues ... if bạn want to sing the blues"
Choose the right answer:
Option A For tình yêu
Option B tình yêu First, Ask các câu hỏi Later
Option C Choose tình yêu
Option D Don't Know A Thing About tình yêu
 Everybodylies94 posted hơn một năm qua
bỏ qua câu hỏi >>
save