thêm hình ảnh

Riku114 Hình ảnh

thêm video

Riku114 Video

thêm câu hỏi

Riku114 Các Câu Trả Lời

1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
5 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm riku114 các câu trả lời >>  
viết bài

Riku114 Các Bài Viết

thêm riku114 các bài viết >>  

Riku114 đường Dẫn

thêm riku114 đường dẫn >>  

Riku114 tường

Riku114 đã đưa ý kiến …
Honestly people are getting concerned with how overworked I am and quite honestly, so am I since even my physical body is trying to shut me down with migraines, headaches, and shooting stabbing pains randomly for literally no reason.

I would tình yêu to take a break but really theres no không gian for one. To take a break would just triple the stress on a later day.

And quite honestly, I dont know the tiếp theo time Ill actually get a real break anytime soon so... đã đăng cách đây một ngày 1
wantadog đã đưa ý kiến …
I also think I am relating to Ukyo alot thêm than I used to. I can see how that would drive him insane. đã đăng cách đây 2 ngày
wantadog đã đưa ý kiến …
Necessary to temporarily change from my Halloween icon. đã đăng cách đây 2 ngày