thêm hình ảnh

Riku114 Hình ảnh

thêm video

Riku114 Video

thêm câu hỏi

Riku114 Các Câu Trả Lời

5 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
chưa có ai trả lời câu hỏi này
5 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
5 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm riku114 các câu trả lời >>  
viết bài

Riku114 Các Bài Viết

thêm riku114 các bài viết >>  

Riku114 đường Dẫn

thêm riku114 đường dẫn >>  

Riku114 tường

Riku114 đã đưa ý kiến …
One of these I should work on explaining just how important and why Akashi is such a big thing for all of us. đã đăng cách đây 13 giờ
Riku114 đã đưa ý kiến …
Also still happy I get to train Lefteris in the way of Kuroko no Basket. Soon there will be someone caught up enough to understand my lord and savior Akashi Seijurrou đã đăng cách đây 13 giờ
Riku114 đã đưa ý kiến …
Man I had a four ngày weekend but dude I still have a lot of stuff to get done đã đăng cách đây 13 giờ