thêm hình ảnh

Riku114 Hình ảnh

thêm video

Riku114 Video

tạo phiếu bầu

Riku114 Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: No..? Why would I?
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: Meet My Birds
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: LiEat
67%
33%
người hâm mộ lựa chọn: 7 hoặc thêm years
42%
25%
người hâm mộ lựa chọn: Yeah :D
100%
0%
thêm riku114 số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Riku114 Các Câu Trả Lời

2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
7 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
chưa có ai trả lời câu hỏi này
thêm riku114 các câu trả lời >>  
viết bài

Riku114 Các Bài Viết

thêm riku114 các bài viết >>  

Riku114 đường Dẫn

thêm riku114 đường dẫn >>  

Riku114 tường

wantadog đã đưa ý kiến …
A P P l E S đã đăng cách đây 4 giờ
Riku114 đã đưa ý kiến …
I tình yêu the minor key tbh. Major tends to sound happy and all, but I like the eerie, dark, and sad tone of a minor key.

https://www.youtube.com/watch?v=VmrhzGyW1Fo

Listen to that guy hoặc any other song on his channel thats dedicated to changing things into the minor key.

The minor key just kinda... soothes my soul. đã đăng cách đây 20 giờ
Riku114 đã đưa ý kiến …
Also not entirely wanting to push Blind's post off the hàng đầu, đầu trang three most gần đây tường posts cos I might forget to look back at it tomorrow morning, but really I kinda really like the people that hang out on the club. Its pretty cool and as much amusement / interest these tường posts may give you, personally its quite fun to post some of my ngẫu nhiên thoughts hoặc ngẫu nhiên rambles on here knowing people will read it regardless of if its "A P P l E S" hoặc a over thought ramble XD đã đăng cách đây 20 giờ