thêm hình ảnh

Riku114 Hình ảnh

thêm video

Riku114 Video

tạo phiếu bầu

Riku114 Số Phiếu Bầu

người hâm mộ lựa chọn: No reason.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: People in general.
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: A few hours.
60%
20%
người hâm mộ lựa chọn: Playing Videogames (Usually 2 hours hoặc so)
38%
25%
hòa!
50%
50%
thêm riku114 số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Riku114 Các Câu Trả Lời

chưa có ai trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
1 người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm riku114 các câu trả lời >>  
viết bài

Riku114 Các Bài Viết

thêm riku114 các bài viết >>  

Riku114 đường Dẫn

thêm riku114 đường dẫn >>  

Riku114 tường

JetBlack__ đã đưa ý kiến …
Riku why u no have time xD đã đăng cách đây 19 giờ
Riku114 đã đưa ý kiến …
Fyi Goodbyes are still 200x harder than just cold turkey hoặc any actual parting đã đăng cách đây một ngày 1
Riku114 đã đưa ý kiến …
My relatable character danh sách is really hard to rank at this point XD Also I moved a few to an "EX-Relatable" danh sách since I was feeling some really didnt match up to the standard the danh sách held đã đăng cách đây 3 ngày
Riku114 đã bình luận…
I also now added Tiers so I could place them thêm generally into Three Ranked boxes rather than trying to compare two really close ones. cách đây 3 ngày
Riku114 đã bình luận…
The Tiers arent really ranked inside the tier but First is higher than một giây which is higher than third cách đây 3 ngày