thêm hình ảnh

Riku114 Hình ảnh

thêm video

Riku114 Video

tạo phiếu bầu

Riku114 Số Phiếu Bầu

hòa!
29%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Japanese
75%
13%
người hâm mộ lựa chọn: IM SUPER EXCITED
57%
29%
người hâm mộ lựa chọn: Post Traumatic Stress Disorder with Dissociation
100%
0%
người hâm mộ lựa chọn: I will once its complete
43%
29%
thêm riku114 số phiếu bầu >>  
thêm câu hỏi

Riku114 Các Câu Trả Lời

5 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
3 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
2 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
4 những người hâm mộ đã trả lời câu hỏi này
thêm riku114 các câu trả lời >>  
viết bài

Riku114 Các Bài Viết

thêm riku114 các bài viết >>  

Riku114 đường Dẫn

thêm riku114 đường dẫn >>  

Riku114 tường

Riku114 đã đưa ý kiến …
I dont think I've ever written a gay couple I tình yêu thêm than Nora and Lu Stevenson in the RP Wanta and I have.

While Nora never appears in the main cast, the two of them make an adorable couple and even cuter and better parents. đã đăng cách đây 12 giờ
Riku114 đã đưa ý kiến …
Neewwww thông tin các nhân đã đăng cách đây 18 giờ
JetBlack_ đã bình luận…
tình yêu it. cách đây 18 giờ
TheLefteris24 đã bình luận…
It really looks great. I tình yêu it as well !!!! cách đây 13 giờ
Riku114 đã đưa ý kiến …
Honestly, Lucy is so attention needy XD đã đăng cách đây 21 giờ