Rihanna Wall

Next

hiển thị các bài viết 61-70 của 625

cramerbaby123 đã đưa ý kiến …
u is awesome riannah i tình yêu u soo much i tình yêu rude boy đã đăng hơn một năm qua
heart
Bieber_Luvvaa_x đã đưa ý kiến …
want bạn to make me feel,, like im the only girl in the world!<3 đã đăng hơn một năm qua
Meghaan_x đã bình luận…
i tình yêu that song:)♥ hơn một năm qua
heart
Meghaan_x đã đưa ý kiến …
♪....want bạn to make me feel,,
like im the only girl in the world,,
like im the only girl that bạn ever loved....♪
đã đăng hơn một năm qua
natulle đã bình luận…
I tình yêu that song.♥ hơn một năm qua
Meghaan_x đã bình luận…
same:L hơn một năm qua
sherman123 đã bình luận…
cỏ khô, hay hơn một năm qua
MariNorway đã đưa ý kiến …
Rihanna in my heart<3 Saying Hi from Norway!!!:) She really is my yêu thích artist in the world! Mari:) đã đăng hơn một năm qua
brezon123 đã bình luận…
iam n tình yêu with u hơn một năm qua
maladox đã đưa ý kiến …
RiRi is so beautiful and I tình yêu her style,hair and music! đã đăng hơn một năm qua
GYA77 đã đưa ý kiến …
Dance RIRI with ur HEARTOUT:
link đã đăng hơn một năm qua
heart
JoeJGirl1994 đã đưa ý kiến …
i tình yêu her new song "Only Girl (In The World)" it's very catchy! ;) đã đăng hơn một năm qua
selenagomezfan7 đã bình luận…
Heyyyy I'm Really Good U? hơn một năm qua
Meghaan_x đã bình luận…
SAME! ITS AMAZING hơn một năm qua
SnapeOWNSedward đã đưa ý kiến …
I tình yêu how Rihanna slowly transformed from "Little Miss Sunshine" to Dark & Edgy while still remaining true to herself đã đăng hơn một năm qua
JaszMinaeSmith đã đưa ý kiến …
My Uncel tình yêu U đã đăng hơn một năm qua
LiL-Vamp-Capone đã đưa ý kiến …
beauty is nothing... it is the tim, trái tim on a woman that mezmerizes đã đăng hơn một năm qua
jokerboyz đã đưa ý kiến …
tình yêu th way bạn lie...... the best song!!!!! đã đăng hơn một năm qua
mischievous
ALExXxRybakFaNn đã đưa ý kiến …
RUDE GIRL !! ^^ :DD đã đăng hơn một năm qua
SSPRA đã đưa ý kiến …
she is bad girl but is cool
đã đăng hơn một năm qua
heart
sunshine_girl47 đã đưa ý kiến …
riri youre the best!!!! đã đăng hơn một năm qua
rodolfordlf đã đưa ý kiến …
vlw. RIRI! amo muito você e todas suas muicas
você é DE MAIS!!! đã đăng hơn một năm qua
heart
breebree446 đã đưa ý kiến …
♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫
It's a thief in the night
To come and grab you
It can creep up inside you
And consume you
A disease of the mind
It can control you
I feel like a monster
♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫♥♫ đã đăng hơn một năm qua
angelic
sweetheart141 đã đưa ý kiến …
shes pretti so luv ur âm nhạc fave song rockstar so keep up the fame đã đăng hơn một năm qua
cool
jblover243 đã đưa ý kiến …
Rihanna is VERY pretty and i also hope she keeps up the good work she so cool đã đăng hơn một năm qua
big smile
MileyBandGeek14 đã đưa ý kiến …
Rihanna is a beautiful strong girl. Hope she keeps on making great music! đã đăng hơn một năm qua
tongue
Trentonnnnn đã đưa ý kiến …
good for doing tình yêu The way bạn Lie bạn Rock In IT And IN the âm nhạc Viddd Good Girl I am going to see bạn and Ke$ha soon I won Free tixxx hahaaha so excitedddd and Travie MCcoyyy and meeting bạn Can't wait to meet Ke$ha đã đăng hơn một năm qua
sammyj1999 đã bình luận…
so your going i wish i was your girlfriend to go but i have a boy friend. hơn một năm qua
Trentonnnnn đã bình luận…
ahaha hơn một năm qua
Trentonnnnn đã bình luận…
I saw her she was awesome hơn một năm qua
wink
nahla90 đã đưa ý kiến …
Rihanna is cute & nice đã đăng hơn một năm qua
sammyj1999 đã bình luận…
go girl hơn một năm qua
Trentonnnnn đã bình luận…
hahah i no hơn một năm qua
heart
sammyj1999 đã đưa ý kiến …
Rihanna is so pretty đã đăng hơn một năm qua
shallday đã bình luận…
i no hơn một năm qua
sad
deppforever đã đưa ý kiến …
Do u guys know that Rhianna uses animal lông, lông thú đã đăng hơn một năm qua
WakkoWarnerLuv đã bình luận…
OMG THAT'S HORRIBLE!!! >:0( ANIMAL CRUELTY!!! hơn một năm qua
deppforever đã bình luận…
yeah i know hơn một năm qua
sammyj1999 đã bình luận…
so what are bạn doing hơn một năm qua
crying
taylah123 đã đưa ý kiến …
plz people who can see thi message and đọc it plzzzzzzz add me because i don't have much những người hâm mộ i only have 4 những người hâm mộ i think i'm beggeing bạn plz tham gia my club plz plz plz plz plz đã đăng hơn một năm qua
sammyj1999 đã bình luận…
im your bff so now bạn have 5 fanpop. hơn một năm qua
RiRI_ đã đưa ý kiến …
Rihanna is my yêu thích person in the world i tình yêu her...soooooo much I AM her biggest người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua
sammyj1999 đã bình luận…
so are bạn my friend hơn một năm qua
sammyj1999 đã bình luận…
can u plz get that post off my tường plz hơn một năm qua
sammyj1999 đã bình luận…
ok sorry sorry hơn một năm qua
sammyj1999 đã bình luận…
bạn are the b fan. hơn một năm qua