ngẫu nhiên Wall

hiển thị các bài viết 2101-2110 của 28197

BlindBandit92 đã đưa ý kiến …
I have to start watching Hetalia soon. I seriously want to know why alot of people like it so much.

I hate not being in the loop. ಠ_ಠ đã đăng hơn một năm qua
tdafan121 đã bình luận…
Watch it as soon as bạn can OwO It's just hilarious. And it helped my history grades~ hơn một năm qua
BlindBandit92 đã bình luận…
^I'll definitely consider it then. hơn một năm qua
lumforever đã bình luận…
@ChocoLuvr101 no Hetalia is PAAAAAAAASSSSTTTAAAA~ hơn một năm qua
zzz
killa-twinky đã đưa ý kiến …
I'm so tired right now đã đăng hơn một năm qua
selenamaslow đã bình luận…
good 2 kno?? xD hơn một năm qua
tongue
ShadowProve13 đã đưa ý kiến …
Okay WTF!!!!! one of those mini ponies just walked past my house with a cop car following it! 0_o đã đăng hơn một năm qua
Ice_fang đã bình luận…
XD that's funny cuz =) hơn một năm qua
Ice_fang đã bình luận…
& HEY!! u no use bad language got that cuz!.........just kidin' cuz! hơn một năm qua
shone03 đã đưa ý kiến …
Hi I'm new here:) đã đăng hơn một năm qua
BlindBandit92 đã bình luận…
Welcome to fanpop. :) hơn một năm qua
ShadowProve13 đã bình luận…
xin chào & welcome^^ hơn một năm qua
sephia-010311 đã bình luận…
welcome to fanpop.. have a wonderful day..:) hơn một năm qua
Sandfire_Paiger đã đưa ý kiến …
Started watching Death Note....

8D đã đăng hơn một năm qua
BlindBandit92 đã bình luận…
Nice. Death Note is one of my fav animes. hơn một năm qua
shone03 đã bình luận…
cool hơn một năm qua
ShadowProve13 đã bình luận…
@BlindBandit92 same here hơn một năm qua
Sammisaurus đã bình luận…
It's amazing~ It's my yêu thích anime of all time. hơn một năm qua
smile
AnimeFan66 đã đưa ý kiến …
Happy Thanksgiving everyone! Hope bạn all have a good one. đã đăng hơn một năm qua
BlindBandit92 đã bình luận…
Happy Thanksgiving to bạn as well. hơn một năm qua
Heartisalone đã bình luận…
Likewise. :D hơn một năm qua
someone_save_me đã bình luận…
It isn't Thanksgiving here yet, but thanks anyways.... hơn một năm qua
peaceout12 đã bình luận…
U 2  hơn một năm qua
heart
ShadowProve13 đã đưa ý kiến …
Hetalia RULZ all anime~ đã đăng hơn một năm qua
Heartisalone đã bình luận…
INDEED. hơn một năm qua
narlyvamp1234 đã bình luận…
agreed hơn một năm qua
ChocoLuvr101 đã bình luận…
Agree. hơn một năm qua
tdafan121 đã bình luận…
This is... very true ^w^ hơn một năm qua
Ryuzakiluver18 đã đưa ý kiến …
NEMDOROID l RYUZAKI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! AWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW đã đăng hơn một năm qua
Ryuzakiluver18 đã đưa ý kiến …
less than 24 hours, XD count down
đã đăng hơn một năm qua
Victoriame đã bình luận…
for wat? hơn một năm qua
Ryuzakiluver18 đã bình luận…
tomorrow XD hơn một năm qua
selenamaslow đã bình luận…
really?? lmao xD hơn một năm qua
Ryuzakiluver18 đã bình luận…
XD hơn một năm qua
jbiebgirl100 đã đưa ý kiến …
Happy Thanksgiving.. đã đăng hơn một năm qua
someone_save_me đã bình luận…
It isn't Thanksgiving yet.... Not here at least.... hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
^Same. hơn một năm qua
jbiebgirl100 đã bình luận…
FINE! HAPPY EARLY THANKS GIVING!...god -.- hơn một năm qua
angry
Bellamy_Kitty đã đưa ý kiến …
Don't bạn hate when people tell bạn what to do? Especially haters? Its like mind your own effin business does it look like I care what bạn want? I know what's good for me so if Ima jump off a cliff hoặc run around with scissors let me be! đã đăng hơn một năm qua
AzulFire đã bình luận…
Hater's gonna hate Bl hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
Have fun watching your own death jumping off a cliff. Good luck not stabbing yourself with scissors. hơn một năm qua
someone_save_me đã bình luận…
I fuckin' know right! hơn một năm qua
Me_Iz_Here đã đưa ý kiến …
MOM: I'm gonna go out for a minute, can bạn help your brother study for his geography quiz?
ME: No problem! *Opens up Netflix* đã đăng hơn một năm qua
Heartisalone đã bình luận…
Marukaite chikyuu, marukaite chikyuu, marukaite chikyuu~ BOKU HETALIA~ hơn một năm qua
Victoriame đã bình luận…
i dont get it... hơn một năm qua
Me_Iz_Here đã bình luận…
-.- hơn một năm qua
selenamaslow đã bình luận…
LMAO hơn một năm qua
AzulFire đã đưa ý kiến …
Я только что потратил впустую 10 секунд вашей жизни ~ ~ ~ đã đăng hơn một năm qua
Sandfire_Paiger đã bình luận…
Как вы смеете! D:< hơn một năm qua
Victoriame đã bình luận…
what language is that? O_O hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
Увидел, что идет. У меня есть времени, чтобы тратить все же. hơn một năm qua
selenamaslow đã bình luận…
....lol xD dont kno wut ur saying but ok!! xD hơn một năm qua
BeatleLover4 đã đưa ý kiến …
Party on my tường right now!
đã đăng hơn một năm qua
Ryuzakiluver18 đã bình luận…
XD hơn một năm qua
Ryuzakiluver18 đã đưa ý kiến …
I tình yêu ROCK N' ROLL đã đăng hơn một năm qua
Pink_Love đã bình luận…
me too hơn một năm qua
Ryuzakiluver18 đã bình luận…
Joan Jett YEAH YEAH hơn một năm qua
Ryuzakiluver18 đã bình luận…
^-^ hơn một năm qua
Pink_Love đã đưa ý kiến …
Another update on my weight loss. I have Mất tích 24 pounds. :) so happy. đã đăng hơn một năm qua
carsfan đã bình luận…
Congrats! :D hơn một năm qua
Pink_Love đã bình luận…
thank bạn hơn một năm qua
PrettyDoll đã bình luận…
cỏ khô, hay màu hồng, hồng howz u hơn một năm qua
cool
selenamaslow đã đưa ý kiến …
5 POINTS FOR SLYTHERIN!! đã đăng hơn một năm qua
cool
selenamaslow đã đưa ý kiến …
Happy early thanks giving!!!! :D đã đăng hơn một năm qua
ChocoLuvr101 đã đưa ý kiến …
*Couldn't believe dad willingly taught me how to make a noose* đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
I'm questioning how he even knew how to make those. xD hơn một năm qua
AzulFire đã bình luận…
...I know how to make a noose.... hơn một năm qua
coole440 đã bình luận…
@AulFire Yaaaa me too.... hơn một năm qua
cake
ultrasonic34 đã đưa ý kiến …
Happy giáng sinh and Merry Birthday! *shot* đã đăng hơn một năm qua
PartyOrange đã bình luận…
Your biểu tượng made me read that in America's voice. .___. hơn một năm qua
ultrasonic34 đã bình luận…
It's amazing what my biểu tượng is capable of. hơn một năm qua
selenamaslow đã bình luận…
Haha me 2 XD hơn một năm qua
Me_Iz_Here đã đưa ý kiến …
THERAPIST
T HERAPIST
TH ERAPIST
THE RAPIST

O_O đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
xD I never saw it that way. hơn một năm qua
Bananaaddict đã bình luận…
XD hơn một năm qua
wolfclan121 đã bình luận…
RAPIST* hơn một năm qua
monkey
Heroine999 đã đưa ý kiến …
Do y'all know what XD and : mean?I've been seeing these a lot i have no idea what they mean. đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
xD is a laughing face. : is a colon mark. hơn một năm qua
adultswimperson đã bình luận…
XD means a big smile with your eyes closed if your laughing really hard. hơn một năm qua
Victoriame đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
big smile
Sandfire_Paiger đã đưa ý kiến …
This is this cat
This is is cat
This is how cat
This is to cat
This is keep cat
This is a cat
This is dumbass cat
This is busy cat
This is for cat
This is forty cat
This is giây cat

Now go back and read the THIRD word
in each line from the top.
Betcha bạn can't resist passing it on. đã đăng hơn một năm qua
Chibi-Baka3 đã bình luận…
I saw this coming as soon as I saw it. XD hơn một năm qua
Sandfire_Paiger đã bình luận…
xD hơn một năm qua
Chibi-Baka3 đã bình luận…
Frack, used "saw" twice. XD Now I'll be annoyed for a while. >w>; hơn một năm qua
selenamaslow đã bình luận…
Lmaooooo hơn một năm qua
Johan_T đã đưa ý kiến …
.__.................__
.(....\............../....)
. \....\........... /..../
...\....\........../..../
....\..../´¯.I.¯`\./
..../... I....I..(¯¯¯`\
...I.....I....I...¯¯.\...\
...I.....I´¯.I´¯.I..\...)
...\.....` ¯..¯ ´.......'
....\_________.•´
.....lo o o o o ol
.....lo o o o o ol
.....lo o o o o ol rock on đã đăng hơn một năm qua
Rainbow_Veins đã bình luận…
Win ^ hơn một năm qua
Michelle_Chang đã bình luận…
IKR? hơn một năm qua
Johan_T đã bình luận…
YUS hơn một năm qua
big smile
pumpkinqueen đã đưa ý kiến …
I have 888 fans!! Kid would be so proud!! X3 đã đăng hơn một năm qua
hannamary đã bình luận…
good job hơn một năm qua
-Wednesday- đã bình luận…
shnazzy! hơn một năm qua
animegrl52p đã bình luận…
^ bạn have a SEVEN in it now! NOOOOOOOOOOOOO //dies hơn một năm qua
Tamar20 đã đưa ý kiến …
Never gonna give bạn up
Never gonna let bạn down
Never gonna run around and desert you
Never gonna make bạn cry
Never gonna say goodbye
Never gonna tell a lie and hurt you
đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
WHY. hơn một năm qua
Dearheart đã bình luận…
RICK-ROLL'D!!!!! hơn một năm qua
Tamar20 đã bình luận…
Never Gonna Give bạn Up bởi Rick Astley hơn một năm qua
wolfcat866 đã đưa ý kiến …
my sister is on crack!!! :O đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
:O hơn một năm qua
screamootaku đã bình luận…
Same here... -_- hơn một năm qua
Victoriame đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
crying
Shreegowri đã đưa ý kiến …
Thxx soooo much fanpoppers!! I loved fanpop. but now i have to leave. maybe sometime again i'll come back.
I'll miss bạn all sooo much!!
Goodbye!!!!! đã đăng hơn một năm qua
r-pattz đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại who the fuck are you? hơn một năm qua
Sandfire_Paiger đã bình luận…
^xD My response exactly. hơn một năm qua
Victoriame đã bình luận…
bye! hơn một năm qua
AzulFire đã đưa ý kiến …
...What the hell am I doing...

I CAN'T READ! D:< đã đăng hơn một năm qua
wolfcat866 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
selenamaslow đã bình luận…
Lmao hơn một năm qua
Jawas4eva đã đưa ý kiến …
WHO LIKES PIE!!! If bạn do, be sure to comment!!! đã đăng hơn một năm qua
myheartbeats4u đã bình luận…
I like pie. But I don't want to comment. hơn một năm qua
Sally_Fan đã bình luận…
bạn just did hơn một năm qua
Jawas4eva đã bình luận…
@heartisalone: ... *blinks* you... WHAT? hơn một năm qua
Me_Iz_Here đã đưa ý kiến …
*In le class*
Student: But Mr. Brown đã đưa ý kiến that (other rules to the game we were paling)
Mr. Denton: Well, Mr. Brown was on crack!
Everyone: xDDDDDDDDDDD

My school is fucking epic. đã đăng hơn một năm qua
mayuni đã bình luận…
XXDD hơn một năm qua
selenamaslow đã bình luận…
Lmaooo hơn một năm qua
Rainbow_Veins đã đưa ý kiến …
Indie rock! <3 đã đăng hơn một năm qua
Me_Iz_Here đã đưa ý kiến …
I. P. Freeley đã đăng hơn một năm qua
Clutch13 đã đưa ý kiến …
The only one crying on the ngày Chuck Norris was born was the doctor... bạn don't cái tát, đánh đập, smack Chuck Norris. đã đăng hơn một năm qua
Pink_Love đã bình luận…
lol. I tình yêu Chuck Norris jokes~! hơn một năm qua
Clutch13 đã bình luận…
Chuck Norris has trained his body so well, he could eat a rubix cube... And sh*t it out solved. hơn một năm qua
BlindBandit92 đã bình luận…
^XDDD hơn một năm qua
AzulFire đã đưa ý kiến …
Nope, Chuck Testa. đã đăng hơn một năm qua
meh
angelscry đã đưa ý kiến …
hatsu haru is cool alright i have made my point đã đăng hơn một năm qua
selenamaslow đã bình luận…
Haru!!!! LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
bigtimerushfan1 đã đưa ý kiến …
Me:Hmmmm walker texas ranger, sounds cool.
(sees Chuck Norris)
Me:HOLY CHEEZE ITS CHUCK NORRIS!!! (falls off couch) đã đăng hơn một năm qua
ultrasonic34 đã bình luận…
I guess we need a "like" button here after all. hơn một năm qua
bigtimerushfan1 đã bình luận…
:) hơn một năm qua
Me_Iz_Here đã đưa ý kiến …
DAD: bạn look tired. What were bạn doing last night?
WHAT I SAID: I couldn't sleep. Allergies.
WHAT ACTUALLY HAPPENED: I was up till midnight watching Hetalia and Tumblring about PLL.

Every. Day. đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
That's the good life right there. hơn một năm qua
Sammisaurus đã bình luận…
^ I một giây that. hơn một năm qua
Heartisalone đã bình luận…
^ I third this. hơn một năm qua
haha_price đã đưa ý kiến …
What should I do? I like this boy at a diferent school, and I am a cheerleader, and he plays basketball, and I like him alot. What should I do, ask him out, hoặc just not bother with it? I mean I like him a whole lot, and if I should ask him out, how should I ask him? email me the anwser at priceh@jcpsnet.org. Thanks!! đã đăng hơn một năm qua
TwinCherryVee đã bình luận…
...ask the guy out. And I'm not going to email you. hơn một năm qua
Sammisaurus đã bình luận…
^ xD hơn một năm qua
selenamaslow đã bình luận…
Hes mine bit€h!!! Lmao jk um go 4 it I guess n I'm not gonna email u :P hơn một năm qua
haha_price đã bình luận…
okay, and bạn didn't have to, it was just a freckin suggestion hơn một năm qua
mistymaydawngo đã đưa ý kiến …
I'm bord :p someone entertain me =D đã đăng hơn một năm qua
angelscry đã bình luận…
im not very good at entertainment im too bored to entertain anyone hơn một năm qua
mistymaydawngo đã bình luận…
^entertain me anyway! hơn một năm qua
mistymaydawngo đã bình luận…
holy crap pie! hơn một năm qua
Ryuzakiluver18 đã đưa ý kiến …
I tình yêu DEF LEPPARD! hysteria when your near <3 đã đăng hơn một năm qua
Whirlwind586 đã bình luận…
Yeah! Rock 'n Roll forever! hơn một năm qua
Ryuzakiluver18 đã bình luận…
^-^ hơn một năm qua
wolfcat866 đã đưa ý kiến …
me:fuckin pumpkin!!!
pumpkin: no dont do it katey!
me:you deserve it!
pumpkin:fine...do what bạn must.
me:*nods*
me:picks quả bí ngô, bí ngô up ties it to a stick and puts in fire.
pumpkin:damn bạn fuckin humans!!!
me:shut up hoặc ill beet the shit out of your burnt body!
pumpkin: dies đã đăng hơn một năm qua
wolfcat866 đã bình luận…
note: human kind is too harsh on pumpkins. hơn một năm qua
Heroine999 đã bình luận…
Lol. hơn một năm qua
laugh
wolfcat866 đã đưa ý kiến …
fishitzles to bạn all!!! đã đăng hơn một năm qua
myheartbeats4u đã đưa ý kiến …

xin chào hey, this song is for us
So put your hands in the air if you're crazy like us
xin chào xin chào :D đã đăng hơn một năm qua
Quirnechia đã đưa ý kiến …
FOLLOW FOLLOW FOLLOW ----->>>> @QStarrDaze Talk, ask questions, become Những người bạn :) I'll follow bạn back I promise <3 đã đăng hơn một năm qua
hydiboo đã bình luận…
A YO IM GONNA FOLLOW U K hơn một năm qua
Quirnechia đã bình luận…
Yea :) hơn một năm qua
adultswimperson đã đưa ý kiến …
My birthday's today!
I'll be 18 finally, which also makes me an adult.xD
I've been really excited about today. đã đăng hơn một năm qua
noahnstar1616 đã bình luận…
¡Feliz cumpleaños!(Happy Birthday!) hơn một năm qua
ilovecornholio đã bình luận…
happy belated birthday man :) hơn một năm qua
050801090907 đã bình luận…
Happy late birthday! =D hơn một năm qua
laugh
totaldramafan96 đã đưa ý kiến …
At lunch today.

Friend: bạn look like a leprechaun
Me: Thanks Matt -.-
Friend: The only thing is that your missing your green hat
Me: Fuck off
Friend: And your pot of gold
Me: If bạn don't be careful i will fucking hiển thị bạn my pot of gold

And my Những người bạn had to turn that dirty and we were all killing our selves laughing. xD đã đăng hơn một năm qua
BlindBandit92 đã bình luận…
XD hơn một năm qua
angelscry đã đưa ý kiến …
da da tsubasa oo moneei la moona coeana oomay oona ocolow đã đăng hơn một năm qua
SummerMoon đã bình luận…
Tá mé aon smaoineamh cad do rá mar sin tá mé ag dul go dtí caint leat i dteanga eile. :L hơn một năm qua
angelscry đã bình luận…
its japanese it mean fly fly wings across my tim, trái tim i must take my soal hơn một năm qua
azkaban đã đưa ý kiến …
Fighting Voldemort in a cardigan-
Because you're
Neville
Fucking
Longbottom. đã đăng hơn một năm qua
AzulFire đã bình luận…
GARY F***ING OAK hơn một năm qua
justleeelee đã bình luận…
*looks at own icon* Indeed. hơn một năm qua
azkaban đã bình luận…
^^ hơn một năm qua
Sammisaurus đã bình luận…
Fuck. Yes. There is a Facebook page for that actually XD hơn một năm qua
AzulFire đã đưa ý kiến …
...I just put mì ống ý, spaghetti in a taco....

._______.
It was delicious... đã đăng hơn một năm qua
animegrl52p đã bình luận…
mì ống ý, spaghetti tacos!!!! I've always wanted to try one.... hơn một năm qua
trainofdoom82 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
BlindBandit92 đã bình luận…
Awesome. I'd eat that. hơn một năm qua
tdafan121 đã đưa ý kiến …
I have Healing Incantation from Công chúa tóc mây stuck in my head...

And now it makes me CRY thanks to HETAONI.

It seems that HetaOni is the nguồn of my troubles these days... đã đăng hơn một năm qua
trainofdoom82 đã bình luận…
Hetaoniiiii DX hơn một năm qua
tdafan121 đã bình luận…
I know... so sad ;n; hơn một năm qua
Heartisalone đã bình luận…
/Has never seen HetaOni ._. ...What is that, anyways? hơn một năm qua
Me_Iz_Here đã đưa ý kiến …
There are people enlisting in the army for the sake of Hetalia. And I quote one of those people: "As long as America and Russia get together, it's worth it."

OH GOD. *Facepalm* đã đăng hơn một năm qua
AzulFire đã bình luận…
HELL NO! ROCHU ALL THE WAY!! >:U hơn một năm qua
tdafan121 đã bình luận…
...Even as a Hetalia người hâm mộ myself... what?!*facepalm* hơn một năm qua
Sammisaurus đã bình luận…
Oh dear god, I don't think people can get thêm dumb than that. hơn một năm qua
laugh
animegrl52p đã đưa ý kiến …
Popipopipo Popipo!

WEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEE! đã đăng hơn một năm qua
tdafan121 đã bình luận…
8D BEST USELESS SONG ABOUT VEGETABLE nước ép, nước trái cây EVER! hơn một năm qua
animegrl52p đã bình luận…
^IKR? hơn một năm qua
2dolphn97 đã đưa ý kiến …
The game. Go! đã đăng hơn một năm qua
RachelxRuse đã bình luận…
gahhhh! i just lost, dang it. xD hơn một năm qua
2dolphn97 đã bình luận…
XD hơn một năm qua
jessismylil đã bình luận…
*about* hơn một năm qua
someone_save_me đã đưa ý kiến …
God + Phone + Russia + Darth Vader = Best rave group ever.

-watches barely anyone get this- đã đăng hơn một năm qua
akeena đã bình luận…
>.> what? hơn một năm qua
someone_save_me đã bình luận…
^Read the bottom line "-watches barely anyone get this-" Only 3 other people on here would. hơn một năm qua
someone_save_me đã bình luận…
Indeed.... but if we ignore them they'll leave..... hơn một năm qua
kitmolly123 đã đưa ý kiến …
Ever had an awkward moment when your trang chủ bởi yourself and bạn heard the doorbell ring and once bạn went to answer the door,thinking it's your parents,you find out that it's a salesman? đã đăng hơn một năm qua
akeena đã bình luận…
not once it's always my parents ringing the doorbell for fun hoặc because they got groxieres with them hơn một năm qua
Me_Iz_Here đã đưa ý kiến …
I am never going to look. At pasta. The. Same. Way. Again. đã đăng hơn một năm qua
Heartisalone đã bình luận…
What about VODKAAAAAAAAAAAAAAAAA~!? hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
And PAANDAAAAAAAAAAAAAS~?! hơn một năm qua
Sammisaurus đã bình luận…
^ bạn guys are cruel. XD hơn một năm qua
Tamar20 đã đưa ý kiến …
Is it just me hoặc that user 'pure-angel' sound just like that troll 'ilovetowrite'? đã đăng hơn một năm qua
Heartisalone đã bình luận…
Never heard of that troll before... hơn một năm qua
someone_save_me đã bình luận…
I barely remember ilovetowrite, so I couldn't tell you.... hơn một năm qua
BlindBandit92 đã bình luận…
@Tamar20 Y'know that might be the case. hơn một năm qua
cool
angelscry đã đưa ý kiến …
icecream cake and taio cruz đã đăng hơn một năm qua
Tamar20 đã bình luận…
Yummy. :3 hơn một năm qua
Rue24 đã bình luận…
Mmmmmmm hơn một năm qua
animegrl52p đã đưa ý kiến …
Somebody explain to me why the seriously old MJ các câu hỏi are coming back and being answered......... đã đăng hơn một năm qua
angelscry đã bình luận…
dont know maybe people like mj hơn một năm qua
Tamar20 đã bình luận…
Pure-angel. hơn một năm qua
smile
angelscry đã đưa ý kiến …
hello đã đăng hơn một năm qua
Heartisalone đã bình luận…
Oi, mano. hơn một năm qua
angelscry đã bình luận…
yes hơn một năm qua
BlindBandit92 đã bình luận…
sup? :) hơn một năm qua
smile
coriann đã đưa ý kiến …
Peace ☮ đã đăng hơn một năm qua
Heartisalone đã bình luận…
& Love. hơn một năm qua
coriann đã bình luận…
^ ^ yeah hơn một năm qua
coriann đã bình luận…
<3 hơn một năm qua
angry
greengirl8 đã đưa ý kiến …
I hate defective roman shades!!! :P đã đăng hơn một năm qua
wolfcat866 đã đưa ý kiến …
KILL FUCKING DORA!!!!!!!! MY Những người bạn BROTHER LIKES TO WATCH IT AND HE IS PERVERTED! đã đăng hơn một năm qua
someone_save_me đã bình luận…
Nuuu, I like Dora... ;__; hơn một năm qua
Heroine999 đã bình luận…
Ok.... hơn một năm qua
Sammisaurus đã bình luận…
^^ XD hơn một năm qua
wolfcat866 đã đưa ý kiến …
i iz board. :| đã đăng hơn một năm qua
someone_save_me đã bình luận…
Yeah well I is chalk. hơn một năm qua
wolfcat866 đã bình luận…
chalk is talc. o.0 hơn một năm qua
Heartisalone đã bình luận…
You're board? Try planking. //shotshotshot hơn một năm qua
Ryuzakiluver18 đã đưa ý kiến …
listening to Joan Jett right now *thumbs up* đã đăng hơn một năm qua
coriann đã bình luận…
kewl! ^ ^ hơn một năm qua
Ryuzakiluver18 đã bình luận…
I tình yêu her songs hơn một năm qua
egyptprincess7 đã đưa ý kiến …
U MAD BRO!?!?!? đã đăng hơn một năm qua
coriann đã bình luận…
yeah im stark raving mad!!!!!!! :D hơn một năm qua
egyptprincess7 đã bình luận…
^ Come at me bro! hơn một năm qua
Jawas4eva đã bình luận…
PIEPIEPIE!!! hơn một năm qua
SummerMoon đã đưa ý kiến …
I sometimes feel like nghề viết văn nothing on this tường so bạn guys can get pissed at me later on. đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
Your plan failed. |3 Durr~. hơn một năm qua
PartyOrange đã bình luận…
I can't get pissed when your biểu tượng is Sealand! hơn một năm qua
coriann đã bình luận…
hmm...good idea! hơn một năm qua
TotallyHannah đã đưa ý kiến …
NO CHEATING put this as your status & press 'x' for as long as bạn can hold your breath đã đăng hơn một năm qua
SummerMoon đã bình luận…
I'm going to die. x______x hơn một năm qua
coriann đã bình luận…
x . x hơn một năm qua
wolfcat866 đã bình luận…
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx hơn một năm qua
cool
Bond_Of_Fury đã đưa ý kiến …
Omg, I have a hàng đầu, đầu trang bình luận on a YouTube vid! :D I feel like such a star!

I'm on a mission, what the f@ck have bạn done lately? đã đăng hơn một năm qua
SummerMoon đã bình luận…
Bow down before me. U_U hơn một năm qua
Bond_Of_Fury đã bình luận…
HELL NAW. hàng đầu, đầu trang bình luận right here! hơn một năm qua
coriann đã bình luận…
nothing at all :\ hơn một năm qua
smile
coriann đã đưa ý kiến …
my life right now.....no school yay! ^ ^ đã đăng hơn một năm qua
PartyOrange đã bình luận…
Yay for no school! (I'm so bored though xDD) hơn một năm qua
coriann đã bình luận…
lolz it would be worse if i waz in that dreadful place :P hơn một năm qua
wolfclan212 đã bình luận…
Spot The Diffrence ^ hơn một năm qua
scarystrong đã đưa ý kiến …
im a little mad at my friend because she and my other Những người bạn drew on my face last night and now there ease dropping over my shoulder and they should really STOP! đã đăng hơn một năm qua
coriann đã bình luận…
awe hơn một năm qua
wolfcat866 đã bình luận…
it was fun bạn should have seen her!!! XD XD she still has scribles on her cheek! XD hơn một năm qua
CandiiceMuffin đã đưa ý kiến …
my life rite now: at school, in the thư viện on computers, having fun messin 'round hacking, and im eating kẹo :D đã đăng hơn một năm qua
coriann đã bình luận…
cool B) hơn một năm qua
rebtre đã bình luận…
Sounds like fun hơn một năm qua
wolfcat866 đã đưa ý kiến …
my life right now: 2 screaming kids, bánh xèo, bánh kếp and poptarts, and pounding headace. :'( đã đăng hơn một năm qua
coriann đã bình luận…
mm pancakes! hơn một năm qua
PartyOrange đã đưa ý kiến …
Yay I have nothing to do today, and it's just the students who have no school! :D đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
*pokes* o3o hơn một năm qua
imteamedward đã bình luận…
*confused face* hơn một năm qua
mistymaydawngo đã bình luận…
liiicky! i have school! i dont have school on thursday friday and on monday thoug :p hơn một năm qua
big smile
Heroine999 đã đưa ý kiến …
No School all week!!! đã đăng hơn một năm qua
pure-angel đã bình luận…
congratulation! hơn một năm qua
Heroine999 đã bình luận…
Thx!!! hơn một năm qua
coriann đã bình luận…
awesome!!!!!!!!!!!! hơn một năm qua
Heroine999 đã bình luận…
Yeah it is awesome.... hơn một năm qua
wolfcat866 đã đưa ý kiến …
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA đã đăng hơn một năm qua
wolfcat866 đã đưa ý kiến …
*looks down* do anyof bạn see somthing wrong with long conversations like that? no offence but do they really have to be that long? đã đăng hơn một năm qua
hmmm
BookWord123 đã đưa ý kiến …
I'm just about to go to school and all of bạn are trang chủ from it :/ đã đăng hơn một năm qua
CandiiceMuffin đã bình luận…
well im at school :L hơn một năm qua
imteamedward đã bình luận…
me too hơn một năm qua
egyptprincess7 đã đưa ý kiến …
Start! Right now!! *smashes keyboard* đã đăng hơn một năm qua
wolfcat866 đã bình luận…
DONT ABOUSE THE COMPUTER!!!! >:o hơn một năm qua
imteamedward đã bình luận…
its fun hơn một năm qua
wolfcat866 đã bình luận…
TO BAD!!! hơn một năm qua
egyptprincess7 đã bình luận…
*throws the computer out the window* hơn một năm qua
sick
ShadowProve13 đã đưa ý kiến …
Bloody hell!! i got hit with a bóng đá ball 11 times 2day in last period PE!! 8 times in the leg & three times in the gut!! đã đăng hơn một năm qua
ShadowProve13 đã bình luận…
i swear 2 god that Mitch was litterally aiming 4 my gut!! hơn một năm qua
imteamedward đã bình luận…
poor bạn *rubs better* hơn một năm qua
Ice_Ice đã bình luận…
oh yeah that was funny XD hơn một năm qua
Ice_Ice đã bình luận…
especially when u threw the ball back at him & hit him in the head XD hơn một năm qua
tdiCxTlova18 đã đưa ý kiến …
do u want any of these pickles? im full :3 đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
I despise pickles, so no. hơn một năm qua
BookWord123 đã bình luận…
Do bạn want my breakfast? I dont want it Im not hungry hơn một năm qua
imteamedward đã bình luận…
i will hav ur pickles as long as u have my bees cheese they made it just for bạn hơn một năm qua
tdiCxTlova18 đã bình luận…
o ok :3 hơn một năm qua
egyptprincess7 đã đưa ý kiến …
*Sighs* This is annoying. đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
What's annoying? hơn một năm qua
egyptprincess7 đã bình luận…
Dude on the pokemon club. hơn một năm qua
egyptprincess7 đã bình luận…
Well,one of the trolls is gone now. hơn một năm qua
wolfcat866 đã đưa ý kiến …
me and my friend were play fighting, but i scrached the shit out of her arm and i cant get the blood of my nails hoặc where she bit me. nail polish remover might work right? đã đăng hơn một năm qua
wolfcat866 đã bình luận…
this is normal...right? hơn một năm qua
justleeelee đã bình luận…
^No. hơn một năm qua
wolfcat866 đã bình luận…
oh... hơn một năm qua
Me_Iz_Here đã đưa ý kiến …
I'm starting to get the urge to start watching Hetalia....

THEY'RE CORRUPTING ME. O_O đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
>:D Watch it~. hơn một năm qua
Me_Iz_Here đã bình luận…
PASTAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!! hơn một năm qua
BookWord123 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
PartyOrange đã đưa ý kiến …
AHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH!!! I FEEL LIKE SCREAMING!!! đã đăng hơn một năm qua
mistymaydawngo đã bình luận…
APOLIGIZE TO THE CAPS!.......(Sowwy caps) hơn một năm qua
PartyOrange đã bình luận…
gawd, I keep abusing them D:< They should just tell me tiếp theo time so I won't get in trouble! hơn một năm qua
mistymaydawngo đã bình luận…
XD hơn một năm qua
SRitchieable đã bình luận…
Really cute icon/photo! hơn một năm qua
azkaban đã đưa ý kiến …
Who lấy trộm, đánh cắp the car? Only one of these statements is false--all the others are true.

Amelia: Doreen did it.
Doreen: Tamara did it.
Genelle: I didn't steal it.
Tamara: Doreen lied when she đã đưa ý kiến I lấy trộm, đánh cắp it. đã đăng hơn một năm qua
SRitchieable đã bình luận…
Is it Genelle who is making the false statement? hơn một năm qua
azkaban đã bình luận…
No. hơn một năm qua
SRitchieable đã bình luận…
Wow! AND NOW I SEE IT! I get it - Amelia was true, Genelle was true, Tamara was true - so that leaves Doreen. Wow! Have bạn got another one? hơn một năm qua
Me_Iz_Here đã đưa ý kiến …
Hi. đã đăng hơn một năm qua
Heartisalone đã đưa ý kiến …
Ja, is this a party?

(◕_◕.) đã đăng hơn một năm qua
Heartisalone đã bình luận…
^ So even America likes them... Did bạn bring your party pants and rubber boots? (◕_◕.) hơn một năm qua
Tamar20 đã đưa ý kiến …
My French teacher gave me his number! LOL, awkward! O_O đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
That's strange. hơn một năm qua
Chibi-Baka3 đã bình luận…
It HAS to be France in disguise... XD hơn một năm qua
Tamar20 đã bình luận…
XD hơn một năm qua
someone_save_me đã bình luận…
What Chibi-Baka3 said. hơn một năm qua
smirk
montgomeryraina đã đưa ý kiến …
listen people who keeps responding negative to my questions..IDGAF about your negativity...thanks for wasting ur time just to say "no" to me ...as for the positive people like zanhar1...thanks for not being a killjoy n.n đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
Oh you're absolutely welcome! hơn một năm qua
kitmolly123 đã đưa ý kiến …
Friday,during âm nhạc class,we had a substitute.I was drawing and she came up to me.She looked at my pictures.Then she saw a picture with my Hetalia OCs.Then she đã đưa ý kiến to me "Did bạn know that Mitsuki is a type of button?" I was all like "Noo....."*thinking*WTF,I'm pretty sure it means something else* đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
That is one smart substitute teacher. ⊙_⊙ hơn một năm qua
kitmolly123 đã bình luận…
^Indeed hơn một năm qua
SheWolf11 đã bình luận…
XDDDDDDD hơn một năm qua
popzi-angel14 đã đưa ý kiến …
colorfulllllllllllllllllllllll *dazes in the picture*l đã đăng hơn một năm qua
Janay_Martin đã bình luận…
xD hơn một năm qua
mischievous
TwinCherryVee đã đưa ý kiến …
*fake British accent* Ah, well, nothing like a good troll attack to get the blood running! *loads gun, smiles evilly* Whose up for a good troll hunt, gentlemen? >:) đã đăng hơn một năm qua
BlindBandit92 đã bình luận…
XDD I'm ready for troll hunting. >:) "gets saw off shotgun" hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
Bloody hell! I'd like to tham gia bạn two in this hunt! hơn một năm qua
trixie123 đã bình luận…
Haha! Even though it was 5 days ago... I'M IN! *puts on scary, raspy voice* I don't need any weapons. I have my bare hands. *cracks knuckles* hơn một năm qua
mischievous
zariahlovesmj đã đưa ý kiến …
hi :d đã đăng hơn một năm qua
popzi-angel14 đã bình luận…
ciao hơn một năm qua
Thecharliejay đã đưa ý kiến …
I got a die hard metal, just for beinhg ngẫu nhiên Mwahaha đã đăng hơn một năm qua
tabithasb13 đã bình luận…
Congrats. hơn một năm qua
Me_Iz_Here đã đưa ý kiến …
Fuck the fucking fuckers before the fucking fuckers fuck you. đã đăng hơn một năm qua
springely đã bình luận…
Well...fuck. hơn một năm qua
BlindBandit92 đã bình luận…
Mindfucked. hơn một năm qua
springely đã bình luận…
^This. hơn một năm qua
hotlia đã đưa ý kiến …
I am hungry đã đăng hơn một năm qua
Heartisalone đã bình luận…
I am Ukraine. C: hơn một năm qua
mayuni đã bình luận…
i am AWESOME! hơn một năm qua
hotlia đã bình luận…
i am healthy hơn một năm qua
creepyboy7 đã đưa ý kiến …
I do so dearly tình yêu all of bạn dear poppers! what is everyone up to this dearly fine day? đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
Dear things my dear friend! hơn một năm qua
xDark_Angelx đã bình luận…
^Oh, dear, it appears I have Mất tích the dear game, as well. Damn you, dear. hơn một năm qua
Sammisaurus đã bình luận…
I'm doing quite dear, except for all this not-so-dear homework. hơn một năm qua
mistymaydawngo đã đưa ý kiến …
I feel like drawing something................but I don't know what and I suck at drawing =p đã đăng hơn một năm qua
creepyboy7 đã bình luận…
bạn shall get dearly better with practice! my yêu thích dear thing to draw is đồ chua, dưa chua, dưa leo chua jars! hơn một năm qua
mistymaydawngo đã bình luận…
i shall dearly try! hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
Why dont bạn draw yourself? hơn một năm qua
mistymaydawngo đã bình luận…
^i would fail XD yea i kinda suck at drawing people when im done drawing my stuff ill prbaly post it on my spot hơn một năm qua