ngẫu nhiên Wall

hiển thị các bài viết 2061-2070 của 28191

BookWord123 đã đưa ý kiến …
This Club Is Made Out Of Total Randomness đã đăng hơn một năm qua
someone_save_me đã bình luận…
No shit... hơn một năm qua
BookWord123 đã bình luận…
^Like it :) P.S. Not bạn liakarad, you're gay, why would it be about you? hơn một năm qua
BlindBandit92 đã bình luận…
^Don't use gay as an insult. hơn một năm qua
BookWord123 đã bình luận…
Whyy? Whats the problem in gay? I like it :) hơn một năm qua
tdafan121 đã đưa ý kiến …
xin chào guys, I ran out of whipped cream again!
-Malta đã đăng hơn một năm qua
BookWord123 đã bình luận…
Are bạn Fat? hơn một năm qua
tdafan121 đã bình luận…
*facepalm* hơn một năm qua
mistymaydawngo đã bình luận…
*Carolina hơn một năm qua
mistymaydawngo đã đưa ý kiến …
I hate being sick D= đã đăng hơn một năm qua
annemorganm đã bình luận…
aw im srry that your sick i hope u feel better. im homeschooled so i can tlk to u hơn một năm qua
mistymaydawngo đã bình luận…
^_^ thanks hơn một năm qua
tdafan121 đã bình luận…
Aww, feel better! hơn một năm qua
Me_Iz_Here đã đưa ý kiến …
...I ship Japan/Camera.

*If bạn get it, bạn are awesome* đã đăng hơn một năm qua
mistymaydawngo đã bình luận…
..............=D hơn một năm qua
someone_save_me đã bình luận…
*is awesome* hơn một năm qua
Me_Iz_Here đã bình luận…
bạn can still get it even if bạn aren't in the RP. (He's in a lot of stuff with his camera xD) hơn một năm qua
zzz
Johnny1982 đã đưa ý kiến …
good night
i must sleep
oh my god my eyes are dry o_O
damn bạn internet đã đăng hơn một năm qua
ilovetech29 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
brightspark89 đã bình luận…
hehe hơn một năm qua
Johnny1982 đã bình luận…
^__^ hơn một năm qua
Johnny1982 đã bình luận…
XD =) hơn một năm qua
Me_Iz_Here đã đưa ý kiến …
OH GOD. Justin Bieber and Rebecca Black are gonna do a duet. Dx

News video thing: link đã đăng hơn một năm qua
noahnstar1616 đã bình luận…
WHY???????!!!!!!!!! hơn một năm qua
ImDyingUrNotHA đã bình luận…
*runs into my dads car and destroy the raidio , dad then walks up to me* you'll thank me later *walks away* hơn một năm qua
Heartisalone đã bình luận…
I tình yêu that video. <3 ... ._. hơn một năm qua
hidan141 đã đưa ý kiến …
WHATS THIS? WHATS THIS??? THERES MAGIC IN DE AIRRRRRRRRRRRRRR-
đã đăng hơn một năm qua
SummerMoon đã đưa ý kiến …
Me; The weirdest thing to say in real life is LOL.
Grandma; bạn know LOL – Liên minh huyền thoại used to stand for Little Ol' Lady.
Me; Well okay then bạn LOL.
Grandma; Get the fuck out of my house. ¢__¢ đã đăng hơn một năm qua
BookWord123 đã bình luận…
haha XD hơn một năm qua
Johan_T đã đưa ý kiến …
┈╭━━━━━━━━━━━╮┈
┈┃╭━━━╮┊╭━━━╮┃┈
╭┫┃┈▇┈┃┊┃┈▇┈┃┣╮
┃┃╰━━━╯┊╰━━━╯┃┃
╰┫╭━╮╰━━━╯╭━╮┣╯
┈┃┃┣┳┳┳┳┳┳┳┫┃┃┈
┈┃┃╰┻┻┻┻┻┻┻╯┃┃┈
┈╰━━━━━━━━━━━╯┈ đã đăng hơn một năm qua
Michelle_Chang đã bình luận…
That's epic!!!!!!!!!! hơn một năm qua
Johan_T đã bình luận…
damm straight hơn một năm qua
Michelle_Chang đã bình luận…
Fuck yeah! hơn một năm qua
Johan_T đã bình luận…
oh yeah hơn một năm qua
Sandfire_Paiger đã đưa ý kiến …
link

N Game. Super Ninja skills. B| đã đăng hơn một năm qua
Me_Iz_Here đã đưa ý kiến …
I HATE MY SISTER NOW. (Not you, Pennsylvania.) -Oregon đã đăng hơn một năm qua
mistymaydawngo đã bình luận…
i was gonna say! XD hơn một năm qua
someone_save_me đã bình luận…
What does that have to do with anything, brah?! -America hơn một năm qua
Me_Iz_Here đã bình luận…
You're obviously lying. Come on, you're losing to your little sister here! x) -Oregon hơn một năm qua
Me_Iz_Here đã đưa ý kiến …
I tình yêu how the RP is invading the tường xD đã đăng hơn một năm qua
someone_save_me đã bình luận…
I FUCKIN' KNOW RIGHT XD hơn một năm qua
trainofdoom82 đã bình luận…
XD hơn một năm qua
Heartisalone đã đưa ý kiến …
JOE IS A DUMB NAME AHAHAAA.

-Prussia, out đã đăng hơn một năm qua
Me_Iz_Here đã bình luận…
GILBERT IS A DUMB NAME! *Pulls out ngẫu nhiên tranq gun* -Oregon hơn một năm qua
Me_Iz_Here đã bình luận…
Oh, brother. Literally. -.- -Oregon hơn một năm qua
tokidoki123 đã bình luận…
Bob is a stupid name hơn một năm qua
ImDyingUrNotHA đã đưa ý kiến …
Im new guys so yeah um im dying ur not so :P đã đăng hơn một năm qua
BlindBandit92 đã bình luận…
Sup? :) Welcome to fanpop. hơn một năm qua
ImDyingUrNotHA đã bình luận…
Sup? I'll tell bạn what's "Sup" I HAVE TO GO TO TAP DANCING CLASSES IS WHAT's Sup! Sorry I have to get that off my chest, i'm so ashamed. -.- hơn một năm qua
ImDyingUrNotHA đã bình luận…
^ BUT I HATE TAP DANCING SOOOO MUCH hơn một năm qua
mistymaydawngo đã đưa ý kiến …
Mess with joe bạn get hit with a hammer and shot with a tranqulizer gun đã đăng hơn một năm qua
Heartisalone đã bình luận…
Psht. hơn một năm qua
mistymaydawngo đã bình luận…
^XD hơn một năm qua
trainofdoom82 đã bình luận…
Oh my -w- hơn một năm qua
luckycloud76 đã đưa ý kiến …
xin chào jeanette n melly đã đăng hơn một năm qua
luckycloud78 đã bình luận…
xin chào hơn một năm qua
luckycloud77 đã bình luận…
konnichiwa hơn một năm qua
luckycloud77 đã đưa ý kiến …
MELISSA-SAN HI OO KOHO GOMO đã đăng hơn một năm qua
luckycloud78 đã bình luận…
its not my fault..jeanette hơn một năm qua
Me_Iz_Here đã đưa ý kiến …
OMG xD Nhật Bản in the RP...Someone đã đưa ý kiến that the L's should be replaced with R's for his accent, and then Nhật Bản started talking about elections.

I rike erections. Erections are good, yes, they help the worrd and everyone in it. I rike hording erections in my country, it's a very fun thing to do. -Japan (Shadowmarioking) đã đăng hơn một năm qua
someone_save_me đã bình luận…
I đã đăng about that at the exact same time as you! Lmfao cannot stop fuckin' laughing. hơn một năm qua
HousesCane đã bình luận…
Raugh out Roud! hơn một năm qua
Sammisaurus đã bình luận…
I wasn't even there but I can't breathe. I'm laughing too much. XD hơn một năm qua
jakesgirl1 đã đưa ý kiến …
one of each điểm thưởng to my những người hâm mộ đã đăng hơn một năm qua
Bananaaddict đã bình luận…
Cool story bro. hơn một năm qua
r-pattz đã bình luận…
Tell it at parties. hơn một năm qua
jakesgirl1 đã bình luận…
xin chào if ur a người hâm mộ and did not get all of the các điểm thưởng from me say i hơn một năm qua
Pandabears đã đưa ý kiến …
i went outside and saw three squirrels fighting on a cây ... u dont see that every ngày :D đã đăng hơn một năm qua
Namine222 đã bình luận…
my mèo a con sóc, sóc well thats what i think! hơn một năm qua
Pandabears đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại :) hơn một năm qua
luckycloud78 đã đưa ý kiến …
JEANETTTE đã đăng hơn một năm qua
luckycloud77 đã bình luận…
what hơn một năm qua
luckycloud78 đã bình luận…
sho hi hơn một năm qua
luckycloud77 đã bình luận…
HI HI GOO MO MEHOW hơn một năm qua
wolfclan212 đã đưa ý kiến …
bye bye fanpop *wipes a tear away* im leaving u cos.....cos......idk y but i feel that i must. so goodbye my friends, my foes, my stalkers and goodbye to all the ppl who made me laugh, i'll miss u all. đã đăng hơn một năm qua
trainofdoom82 đã bình luận…
D: hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
Kay bye. hơn một năm qua
ImDyingUrNotHA đã bình luận…
bye bye person ive never ever seen before! hơn một năm qua
alex1201 đã đưa ý kiến …
Pie. Balloons. Ice cream and cake. Gumballs. Spongebob...AGHGHGHGHGHGHGHHHHHHHHHGHGHGHGHGGHHGHGHGHGHGHHHGHGH đã đăng hơn một năm qua
AzulFire đã bình luận…
...Did bạn just mention cake and icecream in the same sentence...? bạn must die. hơn một năm qua
alex1201 đã bình luận…
ummmm...ok? hơn một năm qua
SRMCR đã bình luận…
hahahahahaha hơn một năm qua
alex1201 đã bình luận…
what wrong with cake and ice cream??? hơn một năm qua
crrazycake đã đưa ý kiến …
Omg check this chó cái, bitch out she thinks she's the real Taylor nhanh, swift LMFAO XD
link đã đăng hơn một năm qua
IshidaSado đã đưa ý kiến …
People Needs To Get Over Homophobia. Cause They Are Homos Too ^^ đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
You're right, we are after all HOMO sapiens. |3 hơn một năm qua
HousesCane đã bình luận…
^^ LOL! hơn một năm qua
IshidaSado đã đưa ý kiến …
GO GAGA! đã đăng hơn một năm qua
IshidaSado đã đưa ý kiến …
Alois Trancey Is THE BEST anime Slut bạn Will Encounter! đã đăng hơn một năm qua
Sammisaurus đã bình luận…
Indeed. hơn một năm qua
Me_Iz_Here đã đưa ý kiến …
*Reading a lemon*
WAIT WHY THE FUCK AM I đọc THIS?!
*Continues reading*
Oh this is disgusting...
*Continues reading*
WHAT?!
*Continues reading*
Okay now I'm scarred for life.

Every. Fucking. TIME. đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
LOL! hơn một năm qua
BlindBandit92 đã bình luận…
XD hơn một năm qua
meh
poniesaremybffs đã đưa ý kiến …
i like ponies. true story. đã đăng hơn một năm qua
Bond_Of_Fury đã bình luận…
That's staggering. :O hơn một năm qua
wierdgem7 đã đưa ý kiến …
Marcel the Shell is amazing.
WATCH IT IF U HAVENT ALREADY hoặc I WILL EAT YOU
See ya đã đăng hơn một năm qua
Yoshiness đã đưa ý kiến …
>< hmm.. I know this is the ngẫu nhiên spot..
but why so much anime? x _ x just askin'. v_v đã đăng hơn một năm qua
SummerMoon đã bình luận…
How the hell did bạn do that? And 'cause anime is awesome. hơn một năm qua
poniesaremybffs đã bình luận…
anime iz friggin awesome. hơn một năm qua
BlindBandit92 đã bình luận…
@Both But there should be other things in ngẫu nhiên as well. hơn một năm qua
ChocoLuvr101 đã đưa ý kiến …
Dammit! I missed 30+ pages of Hetalia RP awesomeness! T^T Curse bạn timezones!! đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
Timezones FTW. hơn một năm qua
ChocoLuvr101 đã bình luận…
ಠ__________ಠ hơn một năm qua
poniesaremybffs đã bình luận…
PASTA!!!! hơn một năm qua
SummerMoon đã đưa ý kiến …
Aw, everyone left the Hetalia role play.
:.EmoCourner.:
đã đăng hơn một năm qua
Me_Iz_Here đã đưa ý kiến …
Aww everyone left the RP.

Well that was fun. đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
What happened while I was away? o3o hơn một năm qua
SummerMoon đã bình luận…
I'm still there. .3. hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
|3 Kay. hơn một năm qua
laugh
Johnny1982 đã đưa ý kiến …
GODDAMN RETARDED các câu trả lời đã đăng hơn một năm qua
laugh
The__Dark đã đưa ý kiến …
"Ricey, ricey, ricey, rice. No one likes cơm, gạo cakes." XD đã đăng hơn một năm qua
TDI_Angel đã bình luận…
Hahaha! hơn một năm qua
Me_Iz_Here đã đưa ý kiến …
OMG the RP xDDDDDD

SO. MUCH. HILARIOUS. USUK. REVEALING. đã đăng hơn một năm qua
mistymaydawngo đã bình luận…
IKR!!!!! im seriously going to die from laughing hơn một năm qua
Me_Iz_Here đã bình luận…
xDDDD hơn một năm qua
someone_save_me đã bình luận…
The rp is fuckin' awesome. Unfortunately I'll have to go in 25 minutes..... hơn một năm qua
mistymaydawngo đã bình luận…
^aww i gtg soon to! T_T hơn một năm qua
Ryuzakiluver18 đã đưa ý kiến …
Does anyone have a facebooka?
đã đăng hơn một năm qua
Ryuzakiluver18 đã bình luận…
I meant Facebook hơn một năm qua
xAyumuEndless đã bình luận…
i dont have, thats sad. hơn một năm qua
PartyOrange đã đưa ý kiến …
BWUAHAHAHAHAHAHAHAHAHAH

.

.

.

Cats. đã đăng hơn một năm qua
PartyOrange đã bình luận…
THAT DIDDNT GO AS EXPECTED. hơn một năm qua
Heartisalone đã bình luận…
NOTHING EVER DOES. hơn một năm qua
Ryuzakiluver18 đã đưa ý kiến …
its so cute, its stupid <-- Misa Amane is, I still think she's cool though XD đã đăng hơn một năm qua
xAyumuEndless đã bình luận…
misa sure is a cool character in my eyes, but she can look dumb in a fight between Light and l ofc. but takashi obata would have được trao Misa a bigger role in Death Note than just a tool for Light. hơn một năm qua
Ryuzakiluver18 đã đưa ý kiến …
tin giờ chót and nutts, and nutts and fudge
đã đăng hơn một năm qua
Whirlwind586 đã bình luận…
I don't even wanna know where you're going with this. hơn một năm qua
Ryuzakiluver18 đã bình luận…
sorry I just got bored hơn một năm qua
luckycloud77 đã đưa ý kiến …
luckycloud78 sister đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
Who the hell is luckycloud78? *goes to look them up* OH, them...like I care, psha~. hơn một năm qua
Ryuzakiluver18 đã bình luận…
alright hơn một năm qua
luckycloud78 đã bình luận…
AHHHH JEANETTE WTH hơn một năm qua
Me_Iz_Here đã đưa ý kiến …
Currently I am....

Painting my nails
Listening to music
Watching PLL
Watching ngẫu nhiên Hetalia video on Youtube
Eating fudge
Eating Lifesavers
Hetalia RPing
Hunger Games RPing
and writing.

MULTITASKING LIKE A BOSS. đã đăng hơn một năm qua
Ryuzakiluver18 đã bình luận…
okay hơn một năm qua
Sandfire_Paiger đã bình luận…
Fuck Yea. B| hơn một năm qua
16falloutboy đã đưa ý kiến …
Venom Striker Strikes Again!, Mwhahahahahaha! >:) đã đăng hơn một năm qua
Ryuzakiluver18 đã bình luận…
who's Venom? hơn một năm qua
16falloutboy đã bình luận…
Venom Striker is my Killjoy name hơn một năm qua
16falloutboy đã bình luận…
:3 hơn một năm qua
Ryuzakiluver18 đã đưa ý kiến …
Lとライトの両方が愛らしいです。^^ đã đăng hơn một năm qua
Ryuzakiluver18 đã bình luận…
yeah :) hơn một năm qua
BlindBandit92 đã đưa ý kiến …
I guess I'm a Hetalian now. The hiển thị is really good. I should been watching it earlier. đã đăng hơn một năm qua
BlindBandit92 đã bình luận…
"have" hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
8D hơn một năm qua
TwinCherryVee đã bình luận…
Trust me, bạn can't be here for five phút without hearing a reference. hơn một năm qua
laugh
Ryuzakiluver18 đã đưa ý kiến …
ので、今退屈し、それはXD畜生 h đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
このように入力して、私はあなたの人生の秒を無駄にしている。それでも退屈? hơn một năm qua
Sandfire_Paiger đã bình luận…
ジーンシモンズは、マクドナルドのハンバーガーを吸うことができます。それでも退屈? hơn một năm qua
Ryuzakiluver18 đã bình luận…
XDその後よーし hơn một năm qua
blush
wolfcat866 đã đưa ý kiến …
today in class i almost called my band teacher Mr. Stroganoff! ( his name is Mr. Stefanavage ok, i get very confused) đã đăng hơn một năm qua
Pandabears đã bình luận…
i would have called him that just to see what he would say if i was there :D hơn một năm qua
Heroine999 đã bình luận…
Haha!lol. hơn một năm qua
Pandabears đã đưa ý kiến …
my sister is sick and she keeps trying to bite mee >:P
đã đăng hơn một năm qua
AzulFire đã bình luận…
She is a Zombie..Sorry for your loss, Zombieism would explain the biting, SHE WANT bạn TO BECOME ONE WITH THE ZOMBIEZ >:U...I would run. x) hơn một năm qua
trainofdoom82 đã bình luận…
Rabies? hơn một năm qua
tokidoki123 đã bình luận…
I'm nghề viết văn a book about zombies LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
big smile
PandaGirl95 đã đưa ý kiến …
Just had to say that here in scotland it is snnowing pure heavy *starjumps* ^.^ đã đăng hơn một năm qua
PandaGirl95 đã bình luận…
*snowing hơn một năm qua
HPCouples đã bình luận…
I wish it was snowing here in America for classes could be cancelled :) hơn một năm qua
PandaGirl95 đã bình luận…
:) I totally get what bạn mean but my school is evil. Even when it snows pure heavy we are supposed to come in. XD Its just so annoying cause I have NABS (small exams) at the mo :P hơn một năm qua
blazeandarose đã đưa ý kiến …
I probably should have đã đăng this on thursday, But i'm gonna announce it anyway.

I am officially back from my vacation, So i'm going to be active again. :D đã đăng hơn một năm qua
blazeandarose đã bình luận…
I went to florida for thanksgiving, and it was pretty good. ^^ hơn một năm qua
tdafan121 đã đưa ý kiến …
I have... 399 fans... one thêm to 400~ đã đăng hơn một năm qua
wink
jeniffer2200 đã đưa ý kiến …
Thank goodness! i thought i Mất tích my laptop forever! đã đăng hơn một năm qua
seki đã bình luận…
cool.keep it up hơn một năm qua
BookWord123 đã bình luận…
bạn Found It! Awww All Your Fanpop's Are Solved hơn một năm qua
jeniffer2200 đã bình luận…
LOL....i think hơn một năm qua
Shadowmarioking đã đưa ý kiến …
That moment when bạn bình luận on something at the same time as someone else.

ಠ_ಠ It's like a curse bestowed on me. đã đăng hơn một năm qua
vlad_todd_fan đã bình luận…
I despise that part hơn một năm qua
Heartisalone đã bình luận…
It feels like that happens to me all the time. Especially with you. We must both be cursed. |3 hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
@Heartisalone The curse likes to fuck with the two of us. hơn một năm qua
blush
jeniffer2200 đã đưa ý kiến …
I can't fucking talk anymore! đã đăng hơn một năm qua
Heroine999 đã bình luận…
Um.....Your talking to us so... hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
^Talking to us on here and talking in real life are two different things. hơn một năm qua
jeniffer2200 đã bình luận…
i mean i can't talk in real life cause of cold hơn một năm qua
mischievous
TotallyHannah đã đưa ý kiến …
#dirtyimagine;

(DON'T READ....
if bạn don't
like dirty stuff)

okay here it goes..
.
.
.
.
.
.
.
.
.
i got bạn excited didn't i ;) đã đăng hơn một năm qua
Heroine999 đã bình luận…
.......B| hơn một năm qua
jeniffer2200 đã bình luận…
No... hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
...lol hơn một năm qua
Jawas4eva đã đưa ý kiến …
HI!!! đã đăng hơn một năm qua
Spring200 đã bình luận…
Hi !!!! ^_^ hơn một năm qua
Jawas4eva đã bình luận…
Hi!!! -^w^- hơn một năm qua
Jawas4eva đã bình luận…
Greetings! hơn một năm qua
Me_Iz_Here đã đưa ý kiến …
link

..........Holy shit. xD đã đăng hơn một năm qua
Heartisalone đã bình luận…
...Holy shit... XDD hơn một năm qua
Me_Iz_Here đã đưa ý kiến …
Just when bạn thought Nhật Bản was most likely the straight one...

YO HO HO TRA LA LA LA, YO HO HO TRA LA LA LA.... đã đăng hơn một năm qua
SummerMoon đã bình luận…
LOL. hơn một năm qua
SymmaGirl2 đã bình luận…
Ikr?! I was like, "NOOOOO!!! JAPAN!!! MY SAVIOR IN THIS GAY ORGY HAS TURNED TO THE DARK SIDE!!!" hơn một năm qua
KlovesL đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại thats one of my fav scenes tho :L hơn một năm qua
luckycloud78 đã đưa ý kiến …
goodnight đã đăng hơn một năm qua
Johnny1982 đã bình luận…
Good Night =) hơn một năm qua
AzulFire đã đưa ý kiến …
...Does bạn has science?
:D
BTW mèo R Fun x) đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
Inertia is a property of matter. hơn một năm qua
HousesCane đã bình luận…
Is Schrodinger's cat fun? Get it? hơn một năm qua
AzulFire đã bình luận…
^ I do get it.... Q___Q Those poor kitty's.... hơn một năm qua
luckycloud78 đã đưa ý kiến …
i hate u u hate me lets go kill barney with a huge big dao, con dao and a little chainsaw to wont u say ill kill u 2 đã đăng hơn một năm qua
Heartisalone đã bình luận…
I hate you, bạn hate me, let's get together and kill Barney. With a great big shotgun, shoot him in the head! Now we know that Barney's dead~! hơn một năm qua
Whirlwind586 đã bình luận…
Nah. I'd rather use a minigun. hơn một năm qua
luckycloud78 đã bình luận…
well im sad' hơn một năm qua
Me_Iz_Here đã đưa ý kiến …
My OC's ribs got cracked and then my ribs actually started to hurt a little for no reason.

HOLY SHIT THE Hetalia RP HAS MAGICAL POWERS. O_O đã đăng hơn một năm qua
mistymaydawngo đã bình luận…
....i wonder if i can pull stuff out of nowhere like pennsylvania!.........i pulled a popcicle out of the freezer...that countz XD hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
We're wizards. 8| hơn một năm qua
KlovesL đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại XD hơn một năm qua
tdiCxTlova18 đã đưa ý kiến …
i just watched saw and i almost threw up when i saw dave *throws up* dkjgsjdhffbgkjsbdsjndfkhjdfkdb
đã đăng hơn một năm qua
Heartisalone đã đưa ý kiến …
*le me being bored*
*le decides to listen to America's character song*
...
*le 15 phút of listening to it on loop with headphones later*

WASHINNNNGTON DEEEEEEEEEE SHEEEEEEEEEEE
DEEEEEE SHEEEEE
DEEEEEE SHEEEEE


._. đã đăng hơn một năm qua
Heartisalone đã bình luận…
^ B| hơn một năm qua
KlovesL đã bình luận…
wat does Bl mean? hơn một năm qua
Heartisalone đã đưa ý kiến …
I once killed a man in his sleep with his own mustache and a grape.

...

|3 đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
I3 I killed a man with THIS THUMB! *holds out left thumb* hơn một năm qua
carsfan đã bình luận…
^You got that from "Ratatoulle" right? XD hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
^Yes, yes I did. |3 hơn một năm qua
tokidoki123 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
Me_Iz_Here đã đưa ý kiến …
The Hetalia RP right now. FUCKING ngẫu nhiên MADNESS. O_o đã đăng hơn một năm qua
Heartisalone đã bình luận…
*cough cough* Orly? I so wish I could be there right now. XD hơn một năm qua
KlovesL đã bình luận…
im a Hetalia người hâm mộ but wats does rp mean? hơn một năm qua
Me_Iz_Here đã bình luận…
Roleplay hơn một năm qua
sad
bunnypaublita đã đưa ý kiến …
Came back from applebees, ate alot my stomache hurts alot :( what should i do? đã đăng hơn một năm qua
carsfan đã bình luận…
take a Tylenol, lay in your giường and either read a book, sleep. watch TV hoặc listen to music... :) Hope bạn feel better soon! :) hơn một năm qua
zikkifan4ever đã bình luận…
that happens to me a lot. just lay down for a while and try to go to sleep. when bạn wake up, you'll feel about a million times better(: hơn một năm qua
bunnypaublita đã bình luận…
haha thx i did end upp throwing up but my mom đã đưa ý kiến i problaby ate something bad :( hơn một năm qua
Isaac_W_Yuppers đã đưa ý kiến …
Have any of yooouuu guys read the book hoặc seen the movie "The Boy In The Striped Pajamas"? đã đăng hơn một năm qua
soffi đã bình luận…
yup the book! .......I loved it! :D hơn một năm qua
Isaac_W_Yuppers đã bình luận…
Me too!!!!!! hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
That book was depressing yo. hơn một năm qua
Isaac_W_Yuppers đã bình luận…
It was.But it was still good. hơn một năm qua
mehere đã đưa ý kiến …
┏━━━┳━━━━┳━━━┳━━━┳━━━┳━━━┓
┃┏━┓┃┏┓┏┓┃┏━━┫┏━┓┃┏━━┫┏━┓┃
┃┗━━╋┛┃┃┗┫┗━━┫┗━┛┃┗━━┫┃╋┃┃
┗━━┓┃╋┃┃╋┃┏━━┫┏┓┏┫┏━━┫┃╋┃┃
┃┗━┛┃╋┃┃╋┃┗━━┫┃┃┗┫┗━━┫┗━┛┃
┗━━━┛╋┗┛╋┗━━━┻┛┗━┻━━━┻━━━┛ đã đăng hơn một năm qua
Pandabears đã bình luận…
thats awesome :D hơn một năm qua
r-pattz đã bình luận…
TEARIN' UP THE RADIO Mất tích IN THE STEREOOOOO SOUND. hơn một năm qua
KlovesL đã bình luận…
thats awsome :D hơn một năm qua
AzulFire đã đưa ý kiến …
HOSHIZ I JUST FOUND MINT Sô cô la ICECREAM IN MY FRIDGE THIS A MOTHER LICKING MIRACLE~!! XDDDD đã đăng hơn một năm qua
Pandabears đã bình luận…
lucky !!!!! :O hơn một năm qua
tokidoki123 đã bình luận…
Holy shiznit hơn một năm qua
Heroine999 đã đưa ý kiến …
Man...I'm bored..*Starts to think of câu hỏi to post*. đã đăng hơn một năm qua
Pandabears đã đưa ý kiến …
i want ice cream :P
đã đăng hơn một năm qua
AzulFire đã bình luận…
...So do I...*Goes on tìm kiếm for Icecream* hơn một năm qua
Pandabears đã bình luận…
ahaa :D hơn một năm qua
Pandabears đã bình luận…
:D hơn một năm qua
tongue
ShadowProve13 đã đưa ý kiến …
Do u know what i find weird?!
Pineapples!
They r neither pine nore an apple!

...............don't get me started on coconuts đã đăng hơn một năm qua
Pandabears đã bình luận…
haah that is werid :) but pineapples like breaking the rules and be two different things combined in one C: hơn một năm qua
Pandabears đã bình luận…
and coconuts too :) hơn một năm qua
Ryuzakiluver18 đã bình luận…
is that a pic of Near from Death Note? OMG I tình yêu NEAR!!!!!!!!!!! hơn một năm qua
Heroine999 đã bình luận…
Yeah but i tình yêu them though!! hơn một năm qua
Me_Iz_Here đã đưa ý kiến …
Who knew an biểu tượng change would be such big a deal... đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
It's complete sorcery. hơn một năm qua
trainofdoom82 đã bình luận…
Indeed... hơn một năm qua
Heroine999 đã bình luận…
Yeah. hơn một năm qua
Me_Iz_Here đã đưa ý kiến …
...I gave in. I changed my icon.

NOW BASK IN MY NEW ICON'S AWESOMENESS. x) đã đăng hơn một năm qua
Heartisalone đã bình luận…
BIAEBHG0PAJMD. I NEVER THOUGHT I WOULD SEE THE DAY. hơn một năm qua
Heartisalone đã bình luận…
I AM REALLY FREAKING OUT. hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
YAY. |3 hơn một năm qua
SummerMoon đã đưa ý kiến …
Me thông tin các nhân being a ass. Her derp, damn glitches. đã đăng hơn một năm qua
BookWord123 đã đưa ý kiến …
Spaces O_o

đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
Aliens. hơn một năm qua
goodman8 đã bình luận…
Stars/plalanits hơn một năm qua
ShadowProve13 đã bình luận…
pineapples :P hơn một năm qua
Me_Iz_Here đã đưa ý kiến …
When life gives bạn lemons, READ THE DAMN THINGS. ;) đã đăng hơn một năm qua
AzulFire đã bình luận…
^ Yesh~! xD hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
READ ALL THE THINGS! hơn một năm qua
tokidoki123 đã bình luận…
When life gives bạn lemons...get a new life LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
AzulFire đã đưa ý kiến …
Q__Q

Me no like Glitches.... đã đăng hơn một năm qua
simpleplan đã bình luận…
Same it is very annoying. hơn một năm qua
mistymaydawngo đã đưa ý kiến …
Stop being stupid fanpop >.< đã đăng hơn một năm qua
16falloutboy đã đưa ý kiến …
what the hell is wrong with Fanpop? đã đăng hơn một năm qua
kitmolly123 đã bình luận…
Gitch hơn một năm qua
TwinCherryVee đã bình luận…
What's the glitch? I haven't had any problems... hơn một năm qua
carsfan đã bình luận…
Yay! (sarcasm) hơn một năm qua
BlindBandit92 đã đưa ý kiến …
Apparently fanpop decides to glitch again. Lucky us.. đã đăng hơn một năm qua
kitmolly123 đã bình luận…
I just realized the glitch hơn một năm qua
Heartisalone đã bình luận…
Very lucky us. |3 hơn một năm qua
jbiebgirl100 đã đưa ý kiến …
My mother is like Mr.Krabs. Legs di chuyển fast but still goes slow đã đăng hơn một năm qua
carsfan đã bình luận…
LMFAO! XD hơn một năm qua
HPCouples đã bình luận…
Omg! That's HILARIOUS! :'D hơn một năm qua
tokidoki123 đã bình luận…
ROFL XD hơn một năm qua
luckycloud78 đã đưa ý kiến …
ok what the hell is bigred cause in hollywood we dont know what it is so can u please tell me what the hell bigred is đã đăng hơn một năm qua
kool-aid-man đã đưa ý kiến …
*destroys the wall* OH YEAH đã đăng hơn một năm qua
HousesCane đã bình luận…
LMAO! Now gimme some damn Kool-Aid! hơn một năm qua
Me_Iz_Here đã bình luận…
GIVE US THE GOD DAMN COLORFUL DRINKS! hơn một năm qua
Michelle_Chang đã bình luận…
Damn you, Kool-Aid! bạn got me so high on that drink! LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
someone_save_me đã đưa ý kiến …
I used to be an adventurer like you, but then I Mất tích the game. đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
I used to give a damn about the game, then I đã đưa ý kiến PONIES. hơn một năm qua
luckycloud78 đã bình luận…
............. hơn một năm qua
Bananaaddict đã đưa ý kiến …
Okay, I've been thinking "noone" was a user the entire time I've been on Fanpop. Well, maybe that is someone's username, but that's beside the point. I just now figured out that people were trying to say "no one" (derp).

"No one" has always been two words, and that's not gonna change any time soon, people. Same with "a lot". ಠ_ಠ đã đăng hơn một năm qua
Heroine999 đã bình luận…
1.)"No one"and "a lot"can be a compound on here if people want them to be.2.)Personally they should be conpound words. hơn một năm qua
Bananaaddict đã bình luận…
^ I'm sure you're not the only one. However, I regard the topic of grammar as a deadly serious issue. hơn một năm qua
tokidoki123 đã bình luận…
I use alot alot LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
Tyler47 đã đưa ý kiến …
xin chào guys, Can anyone help me remove this Mũi tên xanh from my knee? đã đăng hơn một năm qua
Heroine999 đã bình luận…
Um...Do it yourself.. hơn một năm qua
someone_save_me đã bình luận…
I used to be an adventurer like you, but then I took an Mũi tên xanh to the knee. hơn một năm qua
saharan đã bình luận…
Freeeeeeeeek! hơn một năm qua
big smile
maribou đã đưa ý kiến …
Happy birthday to me! đã đăng hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
Happy Birthday to bạn hơn một năm qua
luckycloud78 đã bình luận…
happy bday hơn một năm qua
maribou đã bình luận…
Thanks all of ya<3 hơn một năm qua
hidan141 đã đưa ý kiến …
Listening to Sexy Back..thinking of Hidan...now thinking of Hidan hát that song... đã đăng hơn một năm qua
Me_Iz_Here đã đưa ý kiến …
he Hetalia RP got được ưa chuộng fast. I'm not surprised.... đã đăng hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
I'm not surprised either. xD hơn một năm qua
Heartisalone đã bình luận…
Me neither... XD hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
^^How have bạn two survived?! hơn một năm qua
monkey
TigerLillee đã đưa ý kiến …
xin chào everbody.... I am sooooooo bored, studying for HUGE history test, interesting topic but enough is enough, i've been studying for math all weekend too!!!!!!!! I am really bored even tho i tình yêu school and studying!!!!!! đã đăng hơn một năm qua
Me_Iz_Here đã đưa ý kiến …
G-CHAT

Friend: Okay so what is the difference between Hetalian and normal languages?
Me: Well it's mostly inside jokes but there are some of our own words.
Friend: Like what?
Me: Well for example....
Me: HOLY ROMAN EMPIRE.
Me: www.sealandgov.org
Me: IT FRUKING EXISTS.
Friend: ..................
Friend: *Disconnects*

WELL then... đã đăng hơn một năm qua
ShadowProve13 đã đưa ý kiến …
Row, row, row your boat, gently down the stream
Throw your teacher overboard and listen to them scream!
Five days later, floating down the Delaware
Chewing on their underwear
Wish they had another pair!
Ten days later, eaten bởi a polar bear
Guts flying everywhere
Thatz how the teacher died! đã đăng hơn một năm qua
Johnny1982 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại =D xD nice hơn một năm qua
tokidoki123 đã bình luận…
Nice idea...i might use it...lol jk hơn một năm qua
ShadowProve13 đã bình luận…
^ conner u say it like it's a bad thing hơn một năm qua
Me_Iz_Here đã đưa ý kiến …
Everyone I know has no idea what Prussia is. Not even the actual country. One person actually đã đưa ý kiến "Don't bạn mean Russia?" thinking it was a typo.
I'm gonna go be depressed now... đã đăng hơn một năm qua
Heartisalone đã bình luận…
Same happened to me. I died a little inside. hơn một năm qua
tokidoki123 đã bình luận…
LOL – Liên minh huyền thoại hơn một năm qua
Shadowmarioking đã bình luận…
orz I pity those people. hơn một năm qua
victoria7011 đã bình luận…
What is Prussia?lol hơn một năm qua
Heartisalone đã đưa ý kiến …
Keseseseseseee~

...
I was just bored... ignore my ngẫu nhiên Prussia noise. đã đăng hơn một năm qua
Sammisaurus đã bình luận…
I'm not ignoring it because bạn told me to ignore it. hơn một năm qua
Heartisalone đã bình luận…
^ Damn rebels... hơn một năm qua
Me_Iz_Here đã đưa ý kiến …
link

If bạn watched HetaOni, I highly suggest bạn watch this. *.*

*Smacked for bringing up HetaOni* đã đăng hơn một năm qua
mistymaydawngo đã đưa ý kiến …
Hey! That dude who looks like America.......what's his name CANADIA is actually Sparta!! đã đăng hơn một năm qua
Heartisalone đã bình luận…
N-No! ...My name is Canada... eh... hơn một năm qua
DibLuver25 đã bình luận…
IT'S CANADA!!!! .....See Matthew? That's how bạn yell to get people to notice you! hơn một năm qua
mistymaydawngo đã bình luận…
NOOO ITS SPAAARRRTTAAA hơn một năm qua
monkey
90sfan đã đưa ý kiến …
xin chào do bạn guys want to invent yr own superhero name?well heres a danh sách of some words bạn can combine together.only combine two.example:Blue Acorn..remember,u can mix and match:Amazing,Mustache,Electric,Ravioli,Crazy,Hoola Hoop,Giant,Apple,Awesome,Umbrella,Pink,Coat,Rainbow,Fire,Water,P-ony,Candy,Tree,Tiny,Acorn,Blue,Table,Small,Rabbit,Peace,Out. đã đăng hơn một năm qua
someone_save_me đã bình luận…
The Amazing Mustache. :fuckyeah: hơn một năm qua
Heroine999 đã bình luận…
Yeah they sound cool and fun!Superhero name:Electric Blue hơn một năm qua
90sfan đã bình luận…
wow u guys are getting really creative with the names.mine is electric ravioli!XD hơn một năm qua