ngẫu nhiên LOL~

Pick one:
LOL – Liên minh huyền thoại – Liên minh huyền thoại – Liê n minh huyề n thoạ i !!!
LOL – Liên minh huyền thoại – Liên minh huyền thoại !!!
ROFL !!!
ROFL !!!
LMAO !!!
LMAO !!!
Why are bạ n laughing ?
Why are bạn laughing ?
Whatever ... -.-
Whatever ... -.-
 Paddy-fan- posted hơn một năm qua
view results | next poll >>
save