ngẫu nhiên Who's your yêu thích DC Comics superhero?

Pick one:
Siê u nhâ n
Siêu nhân
Ngườ i dơ i
Người dơi
Wonder Woman
Wonder Woman
The Flash
The Flash
Aquaman
Aquaman
Green Lantern
Green Lantern
Martian Manhunter
Martian Manhunter
Green Mũ i tê n xanh
Green Mũi tên xanh
Nightwing
Nightwing
Cyborg
Cyborg
Supergirl
Supergirl
Batgirl
Batgirl
Shazam
Shazam
Raven
Raven
Starfire
Starfire
Beast Boy
Beast Boy
Hawkman
Hawkman
Hawkgirl
Hawkgirl
Black Canary
Black Canary
Plastic Man
Plastic Man
 mrcodegeass posted hơn một năm qua
view results | next poll >>
save