ngẫu nhiên My yêu thích things. Yours?

Pick one:
Band: Metallica
Color: Purple
Actor: Johnny Depp
Actress: Helena Bonham Carter
TV Show: That 70's hiển thị
Car: El Camino
Movie: The Breakfast Club
Candy: M&Ms
Book(s): Harry Potter series
Food: mì ống ý, mì ống ý, spaghetti
 Amanda_F posted hơn một năm qua
view results | next poll >>
save