ngẫu nhiên What is your yêu thích orchestral woodwind instrument?

Pick one:
Flute
Flute
Oboe
Oboe
ngườ i thổ i kè n, người thổi kèn, người thổi kèn, clarinet
người thổi kèn, người thổi kèn, clarinet
kè n giọ ng trầ m, nấ m mè o, kèn giọng trầm, nấm mèo, kèn giọng trầm, nấm mèo, bassoon
kèn giọng trầm, nấm mèo, kèn giọng trầm, nấm mèo, bassoon
Piccolo
Piccolo
English Horn
English Horn
E- Flat ngườ i thổ i kè n, người thổi kèn, người thổi kèn, clarinet
E-Flat người thổi kèn, người thổi kèn, clarinet
â m bass, tiế ng bass, âm bass, tiếng bass, âm bass, tiếng bass, bass ngườ i thổ i kè n, người thổi kèn, người thổi kèn, clarinet
âm bass, tiếng bass, âm bass, tiếng bass, bass người thổi kèn, người thổi kèn, clarinet
Contrabassoon
Contrabassoon
 Nuttypeanut posted hơn một năm qua
view results | next poll >>
save