trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

guess right and bạn get five các điểm thưởng

okay, i want bạn to guess my motto, fave thing, fave color, and người hâm mộ spot i spend most time in, if bạn get 2-4 of them right bạn get 5 props
*
heres a hint, look at my các bức ảnh on my thông tin các nhân page
daisylove posted hơn một năm qua
 daisylove posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

lilred96 said:
dont give a crap about what people say.
twilight
vôi green
twilight series???

did i get it!?
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
nope
daisylove posted hơn một năm qua
ScottishChic said:
Live Life To The Fullest
Chocolate
Purple
Random

I don't know bạn so... hee hee!!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
nope
daisylove posted hơn một năm qua
kwlski4ever said:
Live every ngày like It's the last
Your . .Cat ?
Yellow
Random

Hmm . .?
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
nope
daisylove posted hơn một năm qua
MiizLadiDiime said:
i am weird awesome
đào fuzz
daisylove
fav color:blue
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
bạn were close, my khẩu hiệu is, i am weird in a awesome way, đào fuzz is my fave book, not my fave thing, blue is my friend's fave color, and i dont spend the most time in the daisylove fanspot
daisylove posted hơn một năm qua
*
bạn can have 1 điểm thưởng cuz bạn know thêm things about me than other ppls
daisylove posted hơn một năm qua
*
thankz
MiizLadiDiime posted hơn một năm qua
next question »