trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Will bạn tham gia my spot for Nina LaCour, the tác giả of Hold Still? Click for the link please!!

link

I really liked the book & if bạn like book that'll make bạn cry, bạn should read it. bạn don't have to add any picks, hoặc các câu hỏi hoặc anything, just, if you've read it please tham gia & if bạn just want to join, please tham gia too!
 CullenProperty posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

storylover said:
no,Thanks
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »