trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Are bạn nuts?

 Zippy100 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

legend_of_roxas said:
Hmm...

I guess in certain ways I am nuts.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
SpengSkod said:
Um, Not nuts, but Sô cô la biscuit.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
CokeTheUmbreon said:
No I'm The Garnet UMBR3ON. Try harder tiếp theo time.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Harpaw8 said:
sure am~ hehe
select as best answer
posted hơn một năm qua 
twinklestar11 said:
u can say i am
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Zeppie said:
Ready salted.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »