trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Have bạn ever had a boyfriend/ girlfriend who annoys you?

 kamdenlover posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

Unknown00 said:
Huh...What's the point of having a boyfriend/ girlfriend who annoys you?
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
^ Exactly !!!!
TheLefteris24 posted hơn một năm qua
Peaceandlove67 said:
I've never had a boyfriend hoặc girlfriend, so no.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Harpaw8 said:
Yes I have @.@
select as best answer
posted hơn một năm qua 
tamore said:
There's always little things that annoy me but I'm not gonna ngày someone who I can't stand lol
select as best answer
posted hơn một năm qua 
THaSlimJim said:
i have no room 2 talk about being annoying haha
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »