trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

what are some things bạn enjoy doing despite having no skill? ~

 what are some things bạn enjoy doing despite having no skill? ~
 Dreamtime posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

Nick3600 said:
better question: basically what do bạn enjoy doing?
select as best answer
posted hơn một năm qua 
TheLefteris24 said:
Currently:
1.Playing Shooter Video Games
2.Playing Volleyball
3.Singing(In My Bathroom) !!!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
obsessedwithtmr said:
Hahahaha tons of things
-Surfing
-Skiing
-Pool
-Ice skating
-Drawing
-Gaming
select as best answer
posted hơn một năm qua 
kamdenlover said:
i enjoy hát even though im a really bad singer
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »