trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

What's the model of this car?

I know it's a Mitsubishi, but I would like to know the model.

Reward: 5 Props
 What's the model of this car?
 Mollymolata posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

flightFlora said:
It's a mitsubishi L200 pick up
select as best answer
 It's a mitsubishi L200 pick up
posted hơn một năm qua 
next question »