trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Help please !!! Which one should i buy ?

 Help please !!! Which one should i buy ?
*
một giây
Bvb_Sws_TH_BMTH posted hơn một năm qua
 Uaan posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

Dreamtime said:
if bạn can afford it get both

select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
both looks good ? Actually i wear Adidas shoes the most and i don't have Nike shoes sooo ?
Uaan posted hơn một năm qua
*
then get nike for a change
Dreamtime posted hơn một năm qua
*
Yeah i suppose !! Thanks anyway :)
Uaan posted hơn một năm qua
*
you're welcome :)
Dreamtime posted hơn một năm qua
Siren-Lamia said:
Nike
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
:)
Uaan posted hơn một năm qua
rkebfan4ever said:
the Nikes
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
:)
Uaan posted hơn một năm qua
next question »