trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

What type of device are bạn using right now?

 australia-101 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

Wolfdreamer9 said:
this 1:
select as best answer
 this 1:
posted hơn một năm qua 
Lulu_Kururugi said:
My PC!
select as best answer
 My PC!
posted hơn một năm qua 
x-Yumi-x3 said:
Galaxy s3
select as best answer
 Galaxy s3
posted hơn một năm qua 
keelawinchester said:
Macbook Pro

select as best answer
 Macbook Pro
posted hơn một năm qua 
Axel1313 said:
A Looptoop.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
xXxJDloverxXx said:
Laptop :3
select as best answer
posted hơn một năm qua 
MJ_Fan_4Life007 said:
laptop
select as best answer
posted hơn một năm qua 
jennipop22 said:
HP Laptop.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
big-fat-meanie said:
Computer
select as best answer
posted hơn một năm qua 
summermia_ said:
a laptop
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »