trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Rate this drawing

 Rate this drawing
 TG_Mars posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

summer448 said:
1 out of 10, 10 being the best :o
I give bạn a solid 10! c: I tình yêu the tail and wings ~
I wish I could draw like that ;-;
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Wow thank bạn very much! :3
TG_Mars posted hơn một năm qua
Dreamtime said:
8/10
:)
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Thank you!
TG_Mars posted hơn một năm qua
*
you're welcome
Dreamtime posted hơn một năm qua
16falloutboy said:
I give it a 5
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Thanks :)
TG_Mars posted hơn một năm qua
anushkaadrita said:
10
its a awesome picture.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Wow, thank you!
TG_Mars posted hơn một năm qua
blackpanther666 said:
99.9/100 xD

It's pretty damn epic.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Ahhhh! Than you.
TG_Mars posted hơn một năm qua
sweety63 said:
10/10 !! Awesomeee
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Thank you!
TG_Mars posted hơn một năm qua
unaiza said:
99.75 out of 100 :)
Its owssssssssssssssmmmmmmmmmmm
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Thank you! :D
TG_Mars posted hơn một năm qua
*
No no its ur effort :)
unaiza posted hơn một năm qua
140990 said:
OMG it is osmmm!!! 10/10!!!!!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Woohoo! Thanks.
TG_Mars posted hơn một năm qua
*
no prob!!!!!!!!!!!!
140990 posted hơn một năm qua
to0ota111 said:
10 your drawing is so amazing bạn are a true artist
select as best answer
posted hơn một năm qua 
a11-swift said:
i tình yêu the ears and the wings
shades look awesome!
10/10
select as best answer
posted hơn một năm qua 
smartone123 said:
Its pretty!!
select as best answer
 Its pretty!!
posted hơn một năm qua 
next question »