trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

I'm bored

Nothing's happening on fanpop. I can't write down stories at this rate. My big sis has forbid me of watching Doctor Who hoặc Merlin. Someone save me!
 Flora_Swift posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

LocalArtistist said:
Me-of equal hoặc greater boredom level. "I'll save you! . . . . hoặc at least I would IF I WASN'T SO BORED!!
select as best answer
 Me-of equal hoặc greater boredom level. "I'll save you! . . . . hoặc at least I would IF I WASN'T SO BORED!!
posted hơn một năm qua 
*
*Sighs*
Flora_Swift posted hơn một năm qua
*
LOL – Liên minh huyền thoại tình yêu ths! :)
dreamer369 posted hơn một năm qua
*
Remind me tiếp theo year, please.
galou_2010 posted hơn một năm qua
darange said:
hi bored! its nice to meet you! my name is Clara Harper, i would save bạn but.... i am actually watching Doctor Who right now.
select as best answer
 hi bored! its nice to meet you! my name is Clara Harper, i would save bạn but.... i am actually watching Doctor Who right now.
posted hơn một năm qua 
*
*turns away and sobbs* I can't even watch DW!
Flora_Swift posted hơn một năm qua
*
Same!
dreamer369 posted hơn một năm qua
dreamer369 said:
The picture says it all :D
select as best answer
 The picture says it all :D
posted hơn một năm qua 
karolinak1999 said:
tham gia my biểu tượng contest!

link
select as best answer
 tham gia my biểu tượng contest! http://www.fanpop.com/clubs/random/answers/show/495835/harry-potter-lord-voldemort-icon-contest
posted hơn một năm qua 
galou_2010 said:
Me too.
Your big sis is evil :O
select as best answer
 Me too. Your big sis is evil :O
posted hơn một năm qua 
*
Sometimes she is...
Flora_Swift posted hơn một năm qua
*
Maybe its because I accidentally broke her fav vase...
Flora_Swift posted hơn một năm qua
*
Ah. Now I understand :P
galou_2010 posted hơn một năm qua
KITTYKOOLKAT35 said:
HI EVERYONE!!!!!!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »