trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

This site!

Why is this site becoming really really boring??!!! is it because of meebo??
 teentop449 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

True-Finn-Fan said:
probably... i wouldn't call it boring but...
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
bạn should have seen it two years ago. nothing like this thuyền mành, rác rưởi, rác now
sideshowbobbart posted hơn một năm qua
*
^yeah well... i didn't see it two years ago... but why don't bạn guy's just start a petition to make a new "meebo" thing...
True-Finn-Fan posted hơn một năm qua
*
2 years cách đây was better!
teentop449 posted hơn một năm qua
*
So much better
KatelynBrown posted hơn một năm qua
next question »