trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Does anyone have any ideas of what to put in my new twitter bio? I seem confused and my minds' coming to a blank.

 randomgirl3000 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

herpinaderpson said:
@[yourusernamehere]

Likes turtles and kittens.

[yourcity/yourcountry]
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »