trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

What do bạn get when bạn vượt qua, cross an owl with a bungie cord

 polarwagon15 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

XxKeithHarkinxX said:
Bouncing hooters!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
oh so that's the actual punchline of the joke.....
polarwagon15 posted hơn một năm qua
*
wait i'm confused
XxKeithHarkinxX posted hơn một năm qua
*
I just got the joke from Kung Pow Enter the Fist. Try searching the joke on Youtube.
polarwagon15 posted hơn một năm qua
*
Ahh i seee, okay. gotcha, will do.
XxKeithHarkinxX posted hơn một năm qua
jessy_an said:
link ......... .-.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
yeah go f yourself, jeff the killer is pretty damn lame anyway
polarwagon15 posted hơn một năm qua
*
OoO
jessy_an posted hơn một năm qua
*
I am not lying what would jeff do about it? -_-
jessy_an posted hơn một năm qua
next question »