trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

This is Gonna be A ngẫu nhiên đít, mông, ass câu hỏi But.....

I really wanna know cause I do not know who I look like :P None of my Những người bạn would ever tell me O.o
 This is Gonna be A ngẫu nhiên đít, mông, ass câu hỏi But.....
 16falloutboy posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

jessy_an said:
bạn look like a girl :) a beautiful girl :)
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
awwwh :D thank bạn kindly ^.^
16falloutboy posted hơn một năm qua
joanzark said:
Why bạn need other to tell bạn how bạn are? If bạn like yourself, then bạn are pretty beautifull!!!!! Listen to this song...give attention to the lyrics.....:D
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
I do like myself LOL – Liên minh huyền thoại but I'm just wondering :)
16falloutboy posted hơn một năm qua
*
bạn know what i meen....no one things the same!
joanzark posted hơn một năm qua
*
:D
joanzark posted hơn một năm qua
next question »