trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

what would bạn call this world?

the human world hoặc the animal world?
i call it animal.
randomz...
 101trx posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

LaDispute said:
I call it Earth.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
XD
jessy_an posted hơn một năm qua
*
well, besides that.
101trx posted hơn một năm qua
next question »