trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Do bạn Know How To Swim?

 Patrick-Star54 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

mintymidget210 said:
Nope.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Dreamtime said:
Yes c:
select as best answer
posted hơn một năm qua 
legend_of_roxas said:
Yep, I've known how to swim since I was 2 years old! :3
select as best answer
posted hơn một năm qua 
egyptprincess7 said:
Nope!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
hetalianstella said:
Yep~
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Jekyde said:
Yep.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
TheJackFrost said:
Yup
select as best answer
posted hơn một năm qua 
MasterOfFear said:
Yes, but not very well.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Sinna_Hime_chan said:
Yes
select as best answer
 Yes
posted hơn một năm qua 
DarkCruz360 said:
Yes I know how to swim lol
select as best answer
 Yes I know how to swim LOL – Liên minh huyền thoại
posted hơn một năm qua 
Jamie38459 said:
Hai(That means yes), also shouldn't this be a phiếu bầu question? Just saying :P
select as best answer
posted hơn một năm qua 
Book-Freak said:
Yes.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »