trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Name a ngẫu nhiên Vegetable.

Turnip


 PrincessKupcake posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

RedPineapple said:
Pizza.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
LOL – Liên minh huyền thoại :3
PrincessKupcake posted hơn một năm qua
Dreamtime said:
Oreo
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Yummmm
PrincessKupcake posted hơn một năm qua
*
^.^ hehe yep
Dreamtime posted hơn một năm qua
flabaloobalah said:
eggplant
select as best answer
posted hơn một năm qua 
MissMichele said:
*le names a frufruit(fruit+fruit)*

TOMAPPLE!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
A cà chua is a fruit, bạn know that right?
crazywolf23 posted hơn một năm qua
*
Well, then I named a frufruit.
MissMichele posted hơn một năm qua
*
XD
XanteR posted hơn một năm qua
*
:D
MissMichele posted hơn một năm qua
boytoy_84 said:
Celery.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
MallowMarsh said:
Okra. I tình yêu okra.
select as best answer
 Okra. I tình yêu okra.
posted hơn một năm qua 
XanteR said:
Asparagus.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
i tình yêu asparagus~!
flabaloobalah posted hơn một năm qua
*
LOL – Liên minh huyền thoại Same :)
XanteR posted hơn một năm qua
next question »