trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Do bạn like to use post-it notes?

YES I LOVEEEEEEE THEM!
 Draculaura10 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

SaveWord_Apples said:
I like to use them as bookmarks ^^
select as best answer
posted hơn một năm qua 
hgfan5602 said:
Yeah they come in really handy.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
perryperry said:
Yes, I write silly things and stick them on my friends. They really come in handy for that.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
LOL – Liên minh huyền thoại yeah
Draculaura10 posted hơn một năm qua
next question »