trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Do bạn use your updates?

 CielXlizzy19 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

MallowMarsh said:
Well, yeah. They're pretty useful, especially when I want to see what people have đã bình luận on my answers, pictures, câu hỏi kiểm tra questions, etc.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
hgfan5602 said:
Yeah....
select as best answer
posted hơn một năm qua 
brandonaz said:
yes! i have select những thông tin cập nhập haha, like i don't have new answers, đường dẫn hoặc video in mine. i mostly like knowing when people have đã bình luận on something haha ^^
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »