trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

What do bạn think of my drawing?

It's a Chibi Keith ._. (sorry about the shadow)

it took me about 10 phút to draw and colour
 What do bạn think of my drawing?
 XxKeithHarkinxX posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

LeaM-1 said:
*has been practicing, but still envys you*
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
fvsjkgskj please don't ;-;
XxKeithHarkinxX posted hơn một năm qua
*
...Fine.
LeaM-1 posted hơn một năm qua
SBTrulz said:
*dies from too much cuteness* ^^
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
NOOO ;-; come back to life D: I must try a transmutation e_e
XxKeithHarkinxX posted hơn một năm qua
*
xD Okay Im alive again!!!!
SBTrulz posted hơn một năm qua
*
yay
XxKeithHarkinxX posted hơn một năm qua
next question »