trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Identify the language

In which language do 1 says "Namastey" for greetings hoặc to just say hi/hello :)
 Briana1 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

xoRay-Rayxo said:
Hindi
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
And its d right ans :D
Briana1 posted hơn một năm qua
*
And its d right ans :D
Briana1 posted hơn một năm qua
*
YES
xoRay-Rayxo posted hơn một năm qua
CD-1 said:
Hindi my friend is teaching me
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Right!& cool :)
Briana1 posted hơn một năm qua
next question »