trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

mac hoặc PC

i like PC
 Snowyowl1028 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

Face_of_Music said:
PC Is SO much better.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
But if this were a matter of bắp rang bơ, bỏng ngô and Macoroni, I'd say popcorn... so same thing.
Face_of_Music posted hơn một năm qua
Shadowmarioking said:
Depends on the task at hand and if security's an issue.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
seffro said:
I like pc but...
I like macaroni
TwT can't choose
select as best answer
posted hơn một năm qua 
sarabeara said:
Macs. They don't get viruses.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
springely said:
I like both, but I prefer PC.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
egyptprincess7 said:
MAC. :D
It's ironic since I am on a MAC right now.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
That 's not ironic. It would be ironic if bạn were on a PC.
polarwagon15 posted hơn một năm qua
next question »