trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

Snapback hats hoặc fitted hats?

 springely posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

XxKeithHarkinxX said:
Fedora hats BDselect as best answer
posted hơn một năm qua 
sarabeara said:
Fitted. Snapbacks are for frat douches.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
XxTheBeatlesxX said:
Sombreros.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »