trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

huy hiệu ngày ARE bạn SIRIUS?

 88-twinkletoes posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

sophie89 said:
He died.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
XD
88-twinkletoes posted hơn một năm qua
seeuvocaloid3 said:
YES I AM SIRIUS HAPPY mũ lưỡi trai, cap DAY!
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
YAY!!! ((I should rp as Karkat so what am I doing?
88-twinkletoes posted hơn một năm qua
*
I DONT KNOW AND YAY BACK TO YA XD
seeuvocaloid3 posted hơn một năm qua
wantadog said:
overused answer is overused
select as best answer
 overused answer is overused
posted hơn một năm qua 
*
XD
88-twinkletoes posted hơn một năm qua
akatsuki_lover9 said:
no, I'm flippy! haha!
select as best answer
 no, I'm flippy! haha!
posted hơn một năm qua 
*
:l....... wow violent pic
mehparty3 posted hơn một năm qua
next question »