trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

what would bạn do if bạn had the same disorder flippy has?

i mean like exactly the same except your not him.
 what would bạn do if bạn had the same disorder flippy has?
 akatsuki_lover9 posted hơn một năm qua
next question »