trả lời câu hỏi này

ngẫu nhiên Câu Hỏi

You're walking down the đường phố, street one ngày and bạn see a purple dog with white spots and two horns...

What do bạn do?
 dreamer369 posted hơn một năm qua
next question »

ngẫu nhiên Các Câu Trả Lời

Book-Freak said:
Say 'meh'

select as best answer
posted hơn một năm qua 
egyptprincess7 said:
Take a picture,a video and then kill it. .w.
select as best answer
posted hơn một năm qua 
dragonchick said:
Ask that one guy to give me thêm of what ever the hell did this
select as best answer
posted hơn một năm qua 
*
Lol!
viktoriya773 posted hơn một năm qua
*
XDDD
dreamer369 posted hơn một năm qua
*
I would probably do the same thing! XD
dreamer369 posted hơn một năm qua
viktoriya773 said:
I would go like: BITCH!
and kill it :)
select as best answer
posted hơn một năm qua 
next question »